Motorløb i Højby!

 

Medlemmer fra Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv husker, at der er blev kørt motorløb på motorcykel og motorcykel med sidevogn i Højby sidst i 1950érne. Vi har fået fortalt, at det var et “Trial”, og det blev kørt på en bane, som lignede mountain banerne  i dag. Det var nede på engen nede for enden af det gamle spejderhus, som nu er revet ned. Man husker bl.a. de opkørte stier og pløret, som gjorde, at både kørerne og tilskuerne blev “svinet” til. Der var vist ingen her fra Højby, der deltog i løbet.

Foreløbig har vi fundet frem til 4 motorløb i og omkring Højby. De 2 af dem var motororienteringsløb (lørdag, den 22. august 1950 og lørdag, den 23. november 1957) og 2 Trial-løb (søndag, den 18. november 1951 og søndag, den 16. november 1958).

Danmarks Motor Union (DMU) oplyser: “Motorløb i betydningen hastighedskonkurrence har (i hvert fald i DMU-regi) aldrig fundet sted i Højby (på trods af at Højby i mange år havde et spændende sving, der i dag er erstattet af en rundkørsel). Der har heller ikke ligget en motorbane i Højby. 

Lørdag den 23. november 1957 har der fundet et motororienteringsløb sted med start fra Højby Kro kl. 19.30. Arrangør var Motorklubben Vestfyn, der tidligere havde været tilsluttet Danmarks Motor Union. På grund af uoverensstemmelser med DMU (motorcykelsport) og Dansk Automobil Sports Union stiftede Motorklubben Vestfyn i 1956 sammen med fire andre klubber Fyns Motor-Orienterings-Union.

Et klubmesterskab i Trial blev afholdt ved Højby søndag den 18.11.1951, arrangeret af Fyens Motor Sport og med samlingspunkt på Højby Kro. Arrangementet fandt sted fra kl. 8 og blev afsluttet om eftermiddagen.

1. afdeling af det første DM i trial i Bøllemosen nær Kværndrup fandt sted søndag, den 4.11.1951.”

Trial-løbet i Højby 1951 bestod af 3 etaper. Én etape foregik på Bøgeskovgård, én etape på Lindeskovgård og én etape på Lundsgård. Den tidligere danmarksmester Herman Larsen, Odense havde tilrettelagt en bane, der bød de skrappe kørere en del at bestille.  I løbet deltog store danske navne indenfor motorsporten: bl.a. Ejvind Hansen, Ejlstrup (han har vundet over 20 danske mesterskaber) og Willy Baasch, Aarhus.

Artikel i “Fyns Social-Demokrat” den 19.11.1951 side 5 om trial-løbet i Højby den 18.11.1951.

 

Ud over de 2 motorløb, som DMU gør opmærksom på, har der også været afviklet et Trial-løb søndag, den 16.11.1958 med start kl. 8 fra Højby Kro. Arrangøren var Fyns Motor Sport. (Fyens Stiftstidende søndag, den 16.11.1958 s. 2 og mandag, den 17.11.1958) Løbet havde 5 etaper. “Den 5. etape bød på store udfordringer, da den gik gennem et vandhul, som i begyndelsen kunne forceres, når man tog tilløb og lukkede øjnene. Men efterhånden blev mudderpølens bund så voldsomt opkørt, at det var med nød og næppe, de sidste, der startede på etapen, nåede igennem. En af solomaskinerne væltede midt i det hele, og køreren måtte have hjælp til at komme fri. Han endte med at give op. Når senior-maskinerne  med sidevogn i det hele taget kom igennem, skyldtes det en lille venlighed fra arrangørernes side. Alle flagene, der angav ruten, blev lagt ned ved vandhullet, og maskinerne kunne “nøjes” med at køre igennem vandhullet. Der skete selvsagt mange styrt, men ingen kom alvorligt til skade. Alle kørte derimod hjem med pløre fra øverst til nederst.” (frit citeret fra artiklen mandag, den 17.11.1958) Det er nok især dette løb, som de før omtalte medlemmer kan huske. 

Trial er en behændigheds sport indenfor motorsport, hvor deltagerne skal gennemkøre korte afmærkede terrænafsnit i svært terræn, og får en bedømmelse. Der uddeles strafpoint, hvis deltagerne sætter foden på jorden under løbet. Hastigheden er ikke vigtig, men derimod evnen til at kunne kontrollere sin motorcykel på sten, træstammer og skovbund. Trial kan køres alle steder, hvor terrænet er lidt kuperet, og ofte er stederne nedlagte grusgrave eller skovstykker. 

Fyns Motor Sport oplyser: “Sidst i tresserne holdt Fyns Motor Sport månedlige klubmøder på Højby Kro. Det var hyggelige snakkeaftner, med kaffe, rullepølse og ost. En gang imellem blev der fremvist 16 mm film fra olieselskabet Castrol, de handlede om Trial og Motocrossløb, – som regel optaget i England.”

Tak til Knud Erik for inspiration og hjælp til research! Tak til alle jer andre, der svarede på mine nysgerrige spørgsmål! 

På billedet ses Gunnar Nielsen, Nr. Lyndelsevej 8, ca. 1930. Han deltog vist ikke i løbene.

Vi vil gerne høre fra jer, hvis I har været tilskuer og husker sjove eller spektakulære oplevelser fra løbene, – eller hvis I ligger inde med billeder!