Nyheder

 

 Nyheder på hjemmesidens MENU 

Vi har i Lokalhistorisk Forening enstemmigt vedtaget at udsætte generalforsamlingen til næste år (2021).

Coronakrisen har på den ene eller anden måde berørt os alle –  og det gør den stadigt.

Vi har ikke kunne mødes i arkivet i flere måneder og har ændret vores arbejdsfordeling. Nu har vi delt os i 2 hold for at kunne holde afstand i de små lokaler.

Da vores generalforsamling også er en hyggeaften for vore medlemmer, hvor der er plads til snak og sang, har vi valgt at udsætte den til næste år.

Vi glæder os til, at det bliver normale tider igen.

Bestyrelsen

 

Månedens billed

Ca. hver anden måned vil der fremkomme et nyt billede fra Højby med historiske oplysninger ol.

Lokalhistorier

Pt. er der på nuværende 16 spændende lokalhistorier tilgængelig for den læselystne bruger.

Går i til undermenuen ( Foreninger i Højby ) vil der på denne menu blive plads til fortællinger fra disse foreninger. – pt. er der 5 historier fra forskellige foreninger

På undermenuen ( Højby gennem tiden) kan man åbne tidligere artikler fra Højby Nyt – Pt. er der 18 spændende historier, som tidliger er bragt i Højby Nyt.

Billedgalleri og Lokale video film

I venstre side finder i nu et billedgalleri, samt små lokale videofilm.

( Husk ! , –  at  klikke på fuldskærm ikonet ved hver film).

 Søgning

Der kan nu søges direkte på arkiv.dk , men også direkte på arkivets fotos fra Højby

Link

16 spændende links for den nysgerrige, og læselystne bruger. – Mange timers studie, blandt andet til slægtsforskning ol.