Søgning

Her på siden kan du søge i arkivets samling. Efterhånden er langt størstedelen af arkivalierne digitaliserede. Det er muligt at søge i et udvalg af arkivets arkivalier, avisudklip, bøger mm. Det skal bemærkes at det er arkivets indhold og altså ikke selve arkivalierne man vil finde.

Flere tusinde lokale billeder er frem til (01.03.2018) digitaliserede og arkiveret. I modsætning til de papirbaserede arkivalier vil de allerfleste fotos m.m. umiddelbart kunne ses på www.arkiv.dk 

Enkelte billede redigeringer vil dog blive vist uden billede. Dette kan skyldes at arkivet ikke har ophavsretten til at publicere de pågældende billeder, eller at de af andre årsager er klausulerede. En stor del af disse billeder vil de være muligt at se på arkivet.

Finder du billeder, hvor du mener at billedteksten eller dateringen er forkert, eller hvor du har supplerende oplysninger, hører vi gerne fra dig. Ligeledes hvis du kan sætte navne, tid og sted på nogle af de mange ukendte billeder, som arkivet har.

Alle registreringer kan søges på http://www.arkiv.dk– Her kan ligeledes søges i alle tilmeldte lokalhistoriske arkivers opdateringer. – Vil du/I kun lede efter billeder/fotos fra Højby skal du blot klikke her: Fotos fra Højby  

NB: søg f.eks.  på ( Billeder )   Arkiv : ( Højby Lokalhistoriske Arkiv)   Sted: ( Højby – Fyn) 

.