Arrangementer

Højby Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Referat af ordinær generalforsamling 25-04-2022

Ca. 50 medlemmer var mødt op til generalforsamling i Sognehuset.

Bodil byder velkommen, og vi synger ” Kom maj du søde milde”

Poul Georg vælges som dirigent og godkender at indkaldelsen er fremkommet med lovligt varsel.

Bodil fremlægger beretning og glæder sig over at vi nu er tilbage med årlig generalforsamling i den lovmæssige periode, og ikke som de foregående 2 år, forskudt eller udeladt pga. coronaen.

Derefter præsentation af bestyrelsen/medarbejderstab med deres forskellige arbejdsområder

Beretning vedtaget.

Klaus forelægger årets regnskab, der viser et underskud på Kr. 1.427, da vi i foregående kalenderår ikke har opkrævet kontingent – igen pga. manglende mulighed for forsamling og dermed aktiviteter i coronaperioden.

Foreningen har en egenkapital Kr. 56.421

Klaus redegør for den lidt kaotiske indkaldelse, som alle medlemmer godtager, og beretter ligeledes om bankskifte til Danske Bank fra Sparekassen Sjælland/Fyn.

Regnskab vedtaget.

Årlig kontingent for 2022 vedtages uforandret til Kr. 50

Bodil Lund og Klaus Rokkjær genvælges til bestyrelsen uden modkandidater

Astrid Danielsen og Mogens Winther genvælges som suppleanter

Lars Otto Kristensen og Poul Jørgen Jørgensen genvælges som revisorer

Under EVT. Oplyses det at bestyrelsen evt. planlægger en vedtægtsændring, således at bestyrelsen juridisk tegnes af 2 medlemmer, i modsætning til nu hvor foreningen tegnes af hele bestyrelsen, hvilket gjorde ændring af banktilknytningen ekstra besværlig.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen gik over til et oplæst afsnit af N.P.Nielsens erindringer om stationsforstander Lage, fulgt op af en fantastisk spændende billedserie om stationen og
jernbanen frembragt af Mogens Winther. Efter kaffen blev vist et film med Ellinor Foged om hendes tid som lærer på Højby Skole

Slut ca. kl. 22

 

Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv
afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 25. april 2022 kl. 19.30
I Sognehuset v/Højby Kirke

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formand – Bodil Lund
3. Forelæggelse af regnskab – Klaus Rokkjær
4. Vedtagelse af kontingent – 50.00 kr. pr. år (uændret)
5. Indkomne forslag
6. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
Bodil Lund (modtager genvalg)
Klaus Rokkjær (modtager genvalg)
b. Suppleanter
Astrid Danielsen (modtager genvalg)
Mogens Winther (modtager genvalg)
c. 2 revisorer
Poul Jørgen Jørgensen (modtager genvalg)
Lars Otto Kristensen (modtager genvalg)

7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der kaffe, hvor vi hygger os sammen med lidt oplæsning.
Derefter viser vi en videooptagelse
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Tidligere afholdt:

Generalforsamling den 17. april 2018 i Højby Sognehus

Lokalarkivets formand Bodil Lund, byder forenings stifter og tidligere formand Bent Ødegaard velkommen.

Formandens beretning, og forenings regnskab blev begge enstemmigt godkendt. – Formanden fortalte lidt om arkivets 40 års jubilæum i 2017, samt udstillingen ved Højby Marked på biblioteket. – Der blev ligeledes fortalt om arkivets planer for en udvidelse i stueetagen, men vi savner stadigt et stykke godkendelses papir fra kommunen. – Efter kaffen og en masse hyggesnak læste Bodil skrædder Aksel Hansens erindringer om sin skoletid i Højby. – Der blev vist et videoklip hvor Peder Hansen, Østerskovgård på “klingende fynsk” fortæller om fremstilling af jagtpatroner. – Endelig præsenterende Kurt, de seneste nyheder på forenings hjemmeside, og til slut gav Klaus en kort introduktion i brugen af Arkiv.dk.

Et halvhundrede medlemmer hyggede sig ved generalforsamlingen i sognehuset

Lokalhistorisk arkivs 40 års jubilæum
søndag den 8. oktober 2017

Godt 125 borgere fra Højby, valgte sammen med solen at kigge forbi til Lokalhistorisk arkivs arrangement i Højby forsamlingshus. – Arrangementet var en markering af arkivets 40 års jubilæum, hvor bestyrelsen fremviste forskellige plancher fra arkivets store samling. Der blev ligeledes fremvist film, og fotos fra samlingen. – Endelig var arrangementet et konstruktivt samarbejde mellem Højbys forsamlingshus, som i samme forbindelse kunne markerer 25 års jubilæum som selvejende institution.

  Tilstrømningen af interesserede  borgere fra Højby og omegn

 

Søren Rasmussen fortæller om stævnepladsen

__________________________________________________________________________________________________