Brobæk

“Brobæk” På sydsiden af Højbyvej efter Kirken er“Brobækgården”, Højbyvej 35, matr 4a beliggendeStævnestenen for “Brobæk” er 1848 LHS for Lars Hansen og 1876 HLS for Hans Larsen. “Brobæk er første gang registreret i 1664 til 1688, hvor “Odensegård” (Odense Slot) ejede gården, som dog lå ubeboet hen. 1703 havde samme ejer indsat Niels Pedersen som fæster. “Odensegård” afhænder i 1798 gården til ” Hollufgård”, som dog videresælger i 1813 til Lars Nielsen for 15.000 Rbd …

Læs Mere

Torsagergård

“Torsagergård” Bag Højby Kirke godt tilbagetrukken fra vejen ligger den gulmalede“Torsagergård”, Højbyvej 41, matr. 2a.Stævnestenen for “Torsagergård” er markeret med “1848 CPS” for Christian Pedersen og “1876 LKaS” for Lars Kristiansen. Først kendte registrering om “Torsagergård” er fra 1664 og beboeren hed Knud Larsen, men ejendommens navn, som hentyder til en nordisk gud, kunne tyde på, at gården har langt ældre rødder!  1688 ejes “Torsagergård” af Sct. Hans Kirke ( beliggende Nørregade, Odense) og Jens …

Læs Mere

Østergård

   “Østergård” På sydsiden af den østlige ende af Højbyvej ligger“Østergård” , Højbyvej 45, matrikel 13 a.Stenen er markeret HMS 1848 for Hans Mortensen og PHS 1876 for Peder Hansen. 1551 er året hvor der første gang findes omtale af  “Østergård”, nemlig et mageskifte mellem Kronen og Dalum Kloster. Klosteret er stadig beliggende på Dalumvej over for Dalum Kirke, og også kendt som “Kristiansdal”.i 1578 hed fæsteren Hans Ibsen.1688 er “Østergård” ejet af landsdommer Jens …

Læs Mere

Foretagsomhed og erhverv i den østlige del af Højby

af Klaus Rokkjær, Højby Lokalhistoriske Forening Når talen i Højby falder på en eller anden begivenhed i byen, er det ikke ualmindeligt at stedfæstelsen kan være ”ved kroen” ,” ved træskomandens hus ”, ”ved den gamle brugs” eller lignende. Nu har vi ikke alle boet lige længe her i byen, så det kan være interessant at finde ud af hvor disse huse ligger og ikke mindst, hvad der har været af erhverv ud over de …

Læs Mere

Foretagsomhed og erhverv, som man har kunnet møde i Højby gennem tiden (2)  

Højbynyt  nr. 3,  maj 2022. af Klaus Rokkjær, Højby Lokalhistoriske Forening På en tidligere tur har vi bevæget os ad Højbyvej fra øst, været et smut op ad Nørrelunden og fortsat til Svendborgvej, som vi nu krydser og når til Højbyvej 48 ,SuperBrugsen Højby. Den blev bygget her i Bakkegårdens have i 1967. Den er ombygget/udvidet mange gange siden med slagterafdeling, benzintank, vaskehal og højlager. Det krævede, at en naboejendom nr. 46 blev nedrevet i …

Læs Mere

Foretagsomhed og erhverv, som man har kunnet møde i Højby gennem tiden (3)

Højbynyt nr. 4 , juni 2022 af Klaus Rokkjær, Højby Lokalhistoriske Forening Vi startede vores tur på Højbyvej fra Allerupsiden , nåede sidst til Klaus Berntsens Vej og fortsætter herfra i retning af baneoverskæringen. Højbyvej 44 På hjørnet af Klaus Berntsens Vej og Højbyvej ligger denne 3-etagers bygning, som er opført 1955 af slagtermester Knud Aage Ejersbo Frederiksen. Han er søn af slagter H. P. Frederiksen, der havde slagtehus på Højbyvej nr. 56. Der indrettedes …

Læs Mere

REMA-Ruinen

Højby Nyt – nr 1 – 2022 Søren Rasmussen, Højby Lokalhistorisk Arkiv. Så er den væk – Rema-ruinen, til stor glæde for mange og stor beklagelse for få! Den lokale presse har omtalt problematikken vedrørende vedligeholdelse/nedrivning, så den har vist ikke flere bemærkninger nødig. Men hvor stammer bygningen fra, og hvorfor blev den placeret der? For at forklare husets tilblivelse må vi se nogle hundrede år tilbage på landsbyen Højby. I 17oo-tallet var landsbyen en …

Læs Mere

Genbrug – Ledvogterhus nr. 4 , Lindeskovgyden

Højby Nyt – nr. 7 – november 2021 – Bodil Lund   I 1934 var der også noget, som hed genbrug, men nok ikke med den intension, som man arbejder med i dag.En mand ved navn Anders Christian Jørgensen Greve blev født i 1884 i ”Kroghuset”, Hestehøjvej 106, som den gang tilhørte Lindvedgård.I 1934 købte han en byggegrund på 870 m2 af kromand Konrad Johansens enke. Det var Bakkevej nr. 14, som senere kom til …

Læs Mere

NØRRELUND

Landsbyen Højby var ved oprettelsen af Stævnepladsen i 1848 en udpræget øst-vest orienteret bebyggelse, den længst mod øst beliggende gård var og er “NØRRELUND”, Nørrelunden 5, matrikel 12 a. Stenen er markeret LKS 1848 for Lars Knudsen, og FMS 1876 for Frederik Madsen Her vist fra 1876 Den første omtale vi kender om “Nørrelund” er tilbage fra 1664, hvor gården er under ejerskab fra Odensegård. ( Efter Enevældets indførelse 1660 blev Odensegård bolig for Stiftsamtmanden over …

Læs Mere