En fortælling fra Nordmarken

Dagmar på 93 år fortæller til arkivet den 16. oktober 2002Af: Paul Georg Pedersen, Højby Lokalhistoriske Arkiv.Højby Nyt – nr 6 i 2015   Interview med Dagmar.Vi har i dag fra arkivet, Bent Ødegaard og jeg, besøgt Dagmar Frederiksen i hendes lejlighed, på Ejby Møllevej 48 i Odense, hvor vi talte sammen et par timer. Dagmar er 93 år og er en utrolig interessant og levende fortæller om sin barndom og ungdom på Højby mark …

Læs Mere

Oversigt over de fattiges Forsørgelse i Højby Sogn for året 1831.

Af Paul Georg Pedersen, Højby Lokalhistoriske Arkiv – Højby Nyt nr. 2, 2024. Jeg har af den meget omfattende plan, som Fattigkommissionen for Højby Sogn havde fremlagt,  udtaget nogle eksempler, for at vi med nutidens briller kan sammenligne dette med vore dages socialhjælp. Fattigkommissionen i Højby bestod af sognepræst Christian Andresen, sognefoged Niels Andersen  ”Fuglekilde”, samt sogneforstanderne Jens Hansen ”Bøgeskovgård” og Hans Mortensen ”Østergård. For i det hele taget at komme i betragtning krævedes det, …

Læs Mere

Musikrummet – en spændende grøn kile er blevet 15 år

Der er nu gået godt 15 år siden musikrummet – måske bedre kendt som musiklegepladsen, blev indviet. Beplantningen har fået godt fat og der er slået trampestier, så man kan gå sig en runde ind igennem området. Senest er der i efteråret 2022 etableret en hundeskov på et mindre areal via initiativet ”Højby bestemmer”. Lokalplanen satte rammerne De formelle rammer for de grønne udfoldelser blev allerede givet i 2005 i Odense Kommunes lokalplan for området …

Læs Mere

Højbys Fattighuse 1822 – 1941.

I gamle dage havde man fattiglemmer, eller kort og godt lemmer, siddende rundt omkring i landets fattighuse, eller gårde. De havde inden s da været inderste, d.v.s. boet til leje ved en husmand eller gårdmand, men havde ikke kunnet klare det, enten rent helbredsmæssigt eller måske økonomisk, og så havnede man altså i byens fattighus. Ud over den skam, som det ganske givet har været for de fleste, har dette slet ikke været noget rart …

Læs Mere

Vestergård – Højby Skovvej 4

Vestergård 1953       Vestergård 2008 I bunden af Højbyvej ved indgangen til Højbyskoven ligger“Vestergård”, Højbyvej 4, matr. 10aStævnestenen for “Vestergård” er “1848 PLS for Peder Larsen og “1876 PPS” for Peder Larsen. Første gang “Vestergård” omtales er 1688, hvor gården ejes af borgmester Jens Eriksen fra Odense( borgmestre var på dette tidspunkt IKKE folkevalgt, men Kongens repræsentant ). Som så mange af de øvrige højbygårde overtog  Hollufgård ejerskabet 1699, og forbliver ejer til …

Læs Mere

Højbys “gamle-gamle” skole.

Højby nyt   Nr. 4   Juni 2023 Alle ved hvor rundkørslen v/Brugsen er placeret, og alle ved, hvor vores dejlige skoleog sportsanlæg befinder sig, og nogle ved også hvor Højby gamle Skole befinder sig,men vidste du også, der var en kommuneskole i Højby før den?       Skolehistorisk perspektiv: Året 1739 udsendte kong Christian 6.( regent 1730-1746 ) en skoleforordning, sompålagde en regulær skolepligt for den brede befolknings børn, mens børn fra mereprivilegerede familier pålagdes …

Læs Mere

Lindeskovgård – Lindskovgyden 81

Lindeskovgård – i dag matr. nr. 16a – gl. matr. nr. 12 1664 var Dalum Kloster ejer af gården. Fæsteren hed Hans Hansen. 11 tdr, 0 skp, 2 fdk, 1 alb. 1688 hed ejeren Jens Lassen, Krumstrup, –  landsdommer og godsejer, – ejer af Dalum Kloster 1662-1682. Fæsteren var stadig Hans Hansen. Ny: 8-2-3-1 1727 var Hollufgård ejer af gården. Fæsteren hed Hans Clausen. 1805 – Lindeskovgård sælges til selveje til fæsteren Niels Jørgensen 6-7-00, …

Læs Mere

Højby Kro

“Højby Kro” “Ældre” højbyboere kalder stadig hjørnet modsat Brugsen/Bakkegården for Kroen, men Kroen blev nedlagt 1994 – så nu kan du selv vurdere, hvor “ældre” du selv er ! Højby Kro, Højbyvej 50, matr. 29 b Stævnestenen for Kroen er  “1876 VPS” for Wilhelm Pedersen I slutningen af 1700-tallet omtales Christen Hansen, som beboer af “et hus uden jord” på matriklen. 1822 sælger Hollufgård bygningen til handelsmand Jørgen Nielsen som selveje. 1825 forsikres loddet som …

Læs Mere

Højby Skole

“Højby Skole” – for ethvert samfund er skolen en hjørnesten, og også “Skolen” fik ved flytningen af stævnepladsen 1876 sin egen stævnesten. Skolen var på daværende tidspunkt placeret på sydsiden af Højbyvej med kirken som nærmeste nabo. Stenens pålydende er ” 1876 HM” for Hans Møller ( HM var lærer på skolen).   Højby’s første skole blev bygget 1740, og var placeret hvor der i dag er urnegravpladser på Kirkegården. Skolen blev 1828 udbygget efter …

Læs Mere

Højby Friskole

“Højby Friskole” Højby Friskole er dannet på det “Grundtvig/Kold’ske tankesæt, og opstod, da 3-4 højbyfamilier 1859 ikke ønskede deres børn undervist i “Almueskolen”.Stævnestenen for “Friskolen” har følgende tekst “1876 KBS” for Klaus Berntsen. Klaus Berntsen var leder af skolen fra 1863 og 20 år frem.     Skolen startede 1859 i en lejet stue hos sognefogeden på Nr. Lyndelsevej 21 med Didrik Johansen som leder – der var 5 elever.De følgende år var præget af …

Læs Mere

Bakkegården

“Bakkegården” På toppen af højbybakken på vest siden af Svendborgvej ligger “Bakkegården”, Svendborgvej 319 b, matr. 20 a Stævnestenen for “Bakkegården” er “1848 HHS” for Hans Hansen og “1876 LRS”  for Lars Rasmussen. For de fleste af nutidens højbyborgere er “Bakkegården” nok den mest kendte Højbygård, da den er samlingspunkt for sang, musik, kultur og festlokaler for allehånde begivenheder gennem hele året, men også denne gård har sin historie.“Bakkegården” omtales første gang år 1600, hvor …

Læs Mere

Kærsagergård

“Kærsagergård” Ud ad Nr. Lyndelsevej på højre side gemt bag husrækken ligger “Kærsagergård”, Nr. Lyndelsevej 21 b, matr. 9b Stævnestenen tilhørende gården er “1848 JHS” for Jens Hansen, og “1876 NRS” for Niels Rasmussen. Ejerskabet i 1664 – som er den første registrering på gården – er som mange øvrige højbygårde Odensegård ( Skt. Kloster). 1688 overgår ejerskabet til borgmester Jens Eriksen, Odense ( på daværende tid var borgmesteren ikke folkevalgt, men udnævnt af  kongen som dennes repræsentant …

Læs Mere

Bøgeskovgård

“Bøgeskovgård” På vej ud ad Nr. Lyndelsevej ligger på højre hånd: “Bøgeskovgård” , Nr. Lyndelsevej 17 matr. 9P Stævnestenen er “1848 HMS” for Hans Madsen, og “1876 AJS” for Anders Jørgensen.   1664 ejes “Bøgeskovgård” af Odensegården og følger ejerskabet sammen med Granly i 1688 til Jens Lassen, Krumstrup i Ryslinge, som efter 11 års ejerskab videresælger til Hollufgård. Ejerskabet fortsætter ind til 1807, hvor den tidligere fæster Mads Hansen køber som selvejer. 11 april …

Læs Mere

Fuglekilde

“Fuglekilde” Hvor Højbyvejens vest ende svinger og bliver til Nr. Lyndelsevej ligger “Fuglekilde”, Nr. Lyndelsevej 1, matr. 18a Gårdens stævnesten er ” 1848 MHS ” for Mads Hansen og ” 1876 LKS ” for Lars Christensen. “Fuglekilde” har haft samme type ejerskab som flere af de øvrige højbygårde, nemlig: Odensegård 1664, borgmester Jens Eriksen 1688 og Hollufgård 1699. 1701 deles fæstebyrden på 2 fæstere, da en stedsøn Hans Christoffersen overtager 1/2-delen af jorden. Anders Rasmussen overtager 1782 …

Læs Mere

Granly

“Granly” På hjørnegrunden Højbyvej og Nr. Lyndelsevej i sydgående retning er “Granly”, Nr. Lyndelsevej 2, matr. 8a Stævnestenen for ” Granly” er “1848 HLS” og  “1876 HLS” -altså samme person.   I året 1664 var Dalum Kloster ejer af “Granly”. Dalum Kloster var overgivet tilJens Lassen, som kongen skyldte en stor sum efter sin tabte krig mod svenskerne og fredsslutningen i Roskilde, som kostede Skåne. I 1688 flytter Jens Lassen, som i mellemtiden er udnævnt …

Læs Mere