Højby fra landsogn til forstad

  Forstadssogn – et sogn i udkanten af en større by. Det er næppe en overraskelse for nogen i Højby, at vores sogn bærer meget præg af, at vi ligger nær en større by og at betegnelsen forstadssogn derfor er relevant og dækkende. Sådan har det ikke altid været og det kunne være interessant at finde faktorer, der mere konkret kan beskrive hvad vi kom fra og hvad status er i dag.   Kilder Som …

Læs Mere

Musikrummet – naturlegeplads – en unik blanding af kunst, leg og natur

  Musikrummet – måske mest kendt undernavnet : Musiklegepladsen blev indviet d. 17. sept. 2008. Billedet til venstre fra 2008 viser området inden etablering af musikrummet og før udbygningen af den østlige del af Lindeskovgyden. Billedet til højre er optaget i samme position blot 15 år senere i 2023.

Vestergård – Højby Skovvej 4

Vestergård 1953       Vestergård 2008 I bunden af Højbyvej ved indgangen til Højbyskoven ligger“Vestergård”, Højbyvej 4, matr. 10aStævnestenen for “Vestergård” er “1848 PLS for Peder Larsen og “1876 PPS” for Peder Larsen. Første gang “Vestergård” omtales er 1688, hvor gården ejes af borgmester Jens Eriksen fra Odense( borgmestre var på dette tidspunkt IKKE folkevalgt, men Kongens repræsentant ). Som så mange af de øvrige højbygårde overtog  Hollufgård ejerskabet 1699, og forbliver ejer til …

Læs Mere

Lindeskovgård – Lindskovgyden 81

Lindeskovgård – i dag matr. nr. 16a – gl. matr. nr. 12 1664 var Dalum Kloster ejer af gården. Fæsteren hed Hans Hansen. 11 tdr, 0 skp, 2 fdk, 1 alb. 1688 hed ejeren Jens Lassen, Krumstrup, –  landsdommer og godsejer, – ejer af Dalum Kloster 1662-1682. Fæsteren var stadig Hans Hansen. Ny: 8-2-3-1 1727 var Hollufgård ejer af gården. Fæsteren hed Hans Clausen. 1805 – Lindeskovgård sælges til selveje til fæsteren Niels Jørgensen 6-7-00, …

Læs Mere