Højby Maskinfabrik under 2. verdenskrig.

Erik Loft Hansen, søn af Johannes Hansen, Højby Maskinfabrik, husker blandt andet, hvordan bombemaskiner den 17. april 1945 fløj så lavt hen over hans barndomshjem på Svendborgvej 410, at de kunne lugte udstødningsgassen fra flymotorerne. Bombeflyene (seks Mosquito-fly med hver 4 stk. 500 pounds, ca.225 kg, bomber, som blev eskorteret af 8 Mustang jagerfly) var englændernes Royal Air Force (RAF), og de var på vej for at bombe Husmandsskolen, der var Gestapos hovedkvarter i Odense …

Læs Mere

Forsyningssituationen – rationering – sortbørshandel mm. omkring 2. verdenskrig.

Lavrits fortæller i sine erindringer ”Nu var også alle varelagre for længst tømte, i hvert fald alle importvarer. Man søgte på mange måder at erstatte disse med dansk fremstillede varer, f.eks. blev hørdyrkning almindelig. Den blev forarbejdet på Tommerup hørfabrik til lagenlærred, duge o.lign.Fåreavlen eller fåreholdet blev også udvidet mange steder, og mange ældre koner kom i gang med at karte og spinde til strømpegarn og andre formål. Man lavede the af æbletræernes blade, og …

Læs Mere

“Krigen 1940-45 i Højby” af Frands Johan Ring.

Afskrevet d. 1.5.2010  af Paul Georg Pedersen 18.3.1941 Tysk Indkvartering – 175 mand ca. 100 heste Artilleri – Kærsager Heiler! – Smedien ”Slotsvagten” – Friskolen. I marts 1941 rykkede krigen os på nærmere hold – vi fik tysk indkvartering i Højby, et batteri svært feltartelleri – 175 mand og ca. 100 heste. Beskæmmende var det at dyrlæge Sloth (Højbyvej 38) og hans ven N.R. Andersen, ”Kærsager – (Nr. Lyndelsevej 21) heilede dem velkommen. – Heldigvis …

Læs Mere

Tørveproduktion i Højbys moser 1942-47.

  Af: Paul Georg Pedersen – Højby Nyt marts 2007 Når vi i dag sidder i vores topisolerede huse med termoglas i vinduer og døre og indlagt fjernvarme samt div. elektriske maskiner og apparater, der summer døgnet rundt, må vi jo erkende, at det er blevet en selvfølge, at alt bare fungerer. Sådan har det nu været i de sidste ca. 40-50 år over en bred kam både på land og i by. Men under …

Læs Mere

”Spørg om Odense – Tyskere på flugt”.

I Fyens Stiftstidende den 21. september 2015 skriver Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær fra Stadsarkivet i Odense blandt andet i et indlæg under overskriften “Spørg Odense – Tyskere på flugt”: I de sidste måneder af 2. verdenskrig flygtede flere millioner tyskere fra de områder, som den sovjetiske hær hurtigt derefter besatte. De fleste flygtede til vestligere dele af det område, som tyskerne kontrollerede indtil kapitulationen, men mange tusinde tog i stedet den farefulde færd over Østersøen …

Læs Mere

Hændelser i Højby under krigen 1940-45.

Indlæg i Højby Nyt 2010 Nr. 3Af: Paul Georg Pedersen, formand for Højby Lokalhistoriske Arkiv. Ja, vi starter lidt før, for i oktober 1939 får Højby og omegn indkvartering af danske soldater, som blev indkvarteret rundt om på gårdene, hvor de var på fuld kost, hvilket betød, at hvis de om dagen var ude i terrænet, skulle de selvfølgelig også have madpakker med fra deres respektive indkvarteringssteder. De danske soldater forlod Højby igen i februar …

Læs Mere

Vådeskudsulykke ved Højby Forsamlingshus natten til den 15. september 1945.

Uddrag fra jubilæumsskriftet “Højby Forsamlingshus 1878-2003”. Teksterne er samlet af Bent Ødegaard: Udpluk fra sognerådsprotokollen 29. marts 1944Fra Odense fælleskommunale udvalg for luftbeskyttelsesværn forelå en skrivelse til sognerådet om at skaffe plads til 100 personer i tilfælde evakuering. I forbindelse med udarbejdelse af planer, vedtoges det at bruge forsamlingshuset til fordelingscentral. 2. maj 1945Huset beslaglægges til brug for flygtninge. – I modsætning til flygtninge nu til dags blev den tids flygtninge afspærret fra lokalbefolkningen, og …

Læs Mere

Niels Peters erindringer.

Vognmand N. P. Nielsen (1911-1991) husker tilbage.   Uddrag fra N.P.´s erindringer: I 1939 maa det have blevet klart for forsvaret, at noget kunne ske sydfra, for der blev pludselig kommanderet et kompagni infanterister til forlægning i Højby. Disse folk blev indkvarteret i gaarde og huse, som der var plads til. Vi havde en menig boende på Ullas værelse, han var fra Ærø, havde familie i Odense og på Lindvedgaard. De havde ikke ret til …

Læs Mere

Lavrits erindringer.

Lavrits Kristiansen (1910 – 2001) fra Torsagergård, der lige havde stiftet familie i 1939, har skrevet dagbog, – “Livet i Højby under 2. Verdenskrig”.  I sine erindringer fortæller Lavrits bl.a.: Livet i Højby sogn under 2. verdenskrig påvirkedes ikke så meget af de store begivenheder ude i verden, som andre steder her i landet, hvor virkningen af krigen, og navnlig tyskernes besættelse af landet, medførte store forandringer med uro, spænding og nervøsitet for befolkningen, især …

Læs Mere

Johannes erindringer.

Johanne Larsen (1928 – 2022) fra Granly skriver i januar 2009 bl.a. i sine erindringer:”Jeg vil fortælle om nogle episoder fra min barndom i Højby. Mit hjem var Granly, dengang en helt almindelig bondegård med køer, heste og grise.Midt i oktober 1939 fik vi i Højby og hele omegnen indkvartering af danske soldater. Vi fik to, de var på fuld kost, d.v.s. de skulle også have madpakke med, hvis de var væk hele dagen. Om …

Læs Mere