Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift gennem medlemskab

Kontingent er 50,- kr. om året pr. person

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af kontingentbeløbet på foreningens konto :

0828 000923141 – husk at opgive navn og adresse.

 -eller ved henvendelse til foreningens kasserer Klaus Rokkjær på mail