Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivet og dets daglige drift gennem medlemskab.

Kontingentet er 50,- kr. om året pr. person.

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af kontingentbeløbet på foreningens konto :

9570 13387354

 – husk at opgive navn og adresse

 –  eller ved henvendelse til foreningens kasserer Klaus Rokkjær på mail: