En stolt ejer af en fin motorcykel.

Jørgen Nielsen med sin motorcykel ca. 1930, Nr. Lyndelsevej 8. Han deltog vist ikke i motorløbene her i Højby i 1950érne. Du kan læse mere om motorløbene her. 

Skrædderværksted, Nørrelunden 3.

Billedet viser skrædderværkstedet på Nørrelunden 3. Fra venstre: sønnen Willy, skræddermester Oluf Ingemann Rasmussen, datteren Jette, svenden Aksel Hansen og skræddermesterens hustru  Kathrine Kirstine f. Mad. (billedet er fra ca 1954)

Frovin og Kathrine Jensen

Højby Friskole ca. 1924 i skolegården.

Frovin Jensen (18. juni 1879 – 12. april 1952) og Kathrine Schultz (5. maj 1884 – 9. april 1940) i skolegården på Højby Friskole ca. 1924. Frovin og Kathrine blev gift den 28. okt. 1909 i Aagaard Valgmenigheds Kirke. I sit andet ægteskab var Frovin Jensen gift med Gudrun Larsen ( 17. marts 1914 – 21. juni 1998). De blev gift den 29. juni 1949 i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke. Frovin Jensen var friskolelærer i Højby …

Læs Mere

Veterantog på Højby station

Kørsel med veterantog med 3 passagervogne mellem Odense og Højby d. 26. november 2022. Kørslen var en del af et julearrangement hvor passagerer kunne udveksles i Fruens Bøge. Damplokomotivet foretager omløb på Højby station for returkørsel til Odense. Damplokomotivet er et litra K nr. 563 bygget i Tyskland i 1899. I drift hos DSB forskellige steder i Danmark indtil 1956, hvor det udrangeres og overdrages til Jernbanemuseet.Fotograf: Thorben E. Jørgensen

Frands Johan og Cecilie Johanne Kirstine (Cille) Ring

Frands Johan og Cille Ring ca. 1925 Frands Johan Ring er født den 1. oktober 1889 i Jelling. Den 22. november 1914 bliver han i Stenløse på Sjælland gift med Cille. Cecilie Johanne Kirstine Petersen er født den 16. oktober 1888 i Sankt Jakob sogn, København. Fra 1917 til 1955 var de lærerpar på Højby Skole.  Frands Johan Ring dør den 2. juni 1973. Cille dør den 12. marts 1976.  

Højby Skole

Højby gamle Skole 1740 – 1895. Ligger nabo til kirken, – omtrent der, hvor der i dag er urnegravpladser.

Højby Kro

                                                                                                  Højby Kro, Svendborgvej ca. 1925 I hestevogn ud for Højby Kro,ca.1925Til venstre Anders Vilhelm Andersen fra“Lindeskovgård”. Billedet er taget fra Højbyvej. Bag hestevognen ses rejsestalden.  

Højby Skole

Højby Skole, Højbyvej 66, ca. 1920 Billede af Cecilie og Fr. Johan Ring, lærerparfra Højby kommuneskole.

Højby Friskole

Højby Friskole. Hestekøretøj og mølle fra elværket i baggrunden.

Bakkegården

Bakkegården, Svendborgvej 319, ca. 1899 Ejner, Edel, Marie og Frederik, – Niels Kristian Nielsens børn på Bakkegården.

Kærsagergård

Kærsagergård, Nr. Lyndelsevej 21, ca. 1930 Jagtbillede fra “Kærsagergård” med hunde og vildt foran hovedtrappe. De 2 jægere på billedet er fra venstre ejeren af gården, Niels Rasmus Andersen i daglig tale kaldet “Kærsager”.  N.R.A. er søn af gmd. Jørgen Andersen og hustru Gjertrud Rasmine Nielsen “Kærsagergård”. N.R.A. født:7.9.1883 i Højby, død: 30.10.1955. N.R.A. gift 7.9.1910 i Nr. Broby med Marie Steffensen som er født: 30.7.1887 i Vøjstrup, i Nr. Broby sogn, død: 28.1.1965.  Til højre …

Læs Mere

Bøgeskovgård

Ringridning på Bøgeskovgård, Nr. Lyndelsevej 17, ca. 1930  

Fuglekilde

                                                                                              Opsætning af æresport ved “Fuglekilde”                                                …

Læs Mere

Granly

                                                                                   Familien Larsen på Granly, Nr. Lyndelsevej 2, ca. 1905