Samlinger

Arkivet ligger inde med blandt andet:

Fortegnelser over ejere af samtlige matrikler i Højby gennem tiden.

Avisudklip helt tilbage fra 1877.

Matrikelkort

Beboerbladet  1984-1989

Højby Avisen 1989-1991

Højby Nyt  1992 og frem til i dag.

Oversigt over yderligere samlinger  vil fremkomme efterhånden de bliver aktiveret.