Billeder


Stationsforstander H. P. Larsen knipler.

Stationsforstander H. P. Larsen knipler.

Stationsforstanderen knipler i Højby
I Billed Bladet af den 8.11.1949 kan man læse en artikel om Fru Kamilla Nielsen, der underviser både unge og gamle i knipling i Højby. Hun begyndte i 1922.

Stationsforstander H.P.Larsen, 57 år, er Fru Nielsens ældste Elev. Han begyndte at tage Undervisning sidste Aar; men selv om han er aldrig saa interesseret, er det et ubrydeligt Princip, at han kun dyrker sin hobby, naar han er civil. Det var et stolt øjeblik, da han afleverede den fine, brede Knipling til sin Datters Brudelommetørklæde.” (Billedteksten i Billed Bladet)

Højby Station 1886

Stationen i Højby
Stationen i Højby 1886

Målebordsblad

Målebordsblad med Højby som centrum

Højby Kro  1939

Tegning af Frands Johan Ring  1889 -1973

Et eksempel på hundredvis af skitsetegninger og malerier fra F.J.Rings hånd i perioden 1919 til 1955, hvor Ring var lærer og borger i Højby sogn.  – Den gamle Kro nedbrændte totalt i 1941, men den blev genopbygget og stod færdigt igen i 1943. – Kroen blev drevet som restaurant  og gæstegiver sted med 6 værelser frem til 1993,  hvor den blev lukket.

Ledvogterhus nr. 4  ( Lindeskovgyden)

Huset var opført af Sydfynske Jernbaner i 1876. Huset var ledvogterhus nr. fire på strækningen mellem Odense og Svendborg. Ledvogterhus nr. tre  ligger ved overskæringen i Lindved. I 1934 nedrives huset på Lindeskovgyden, og materialet genbruges til et hus i Åsen ( tidligere Bakkevej, nu Hestehøjvej ).

Læs om:  Da Højby kom på skinner

Lindved mølle

Lindved mølle med “møller parret”, samt det øvrige personale. Længst til højre i forgrunden ses proprietæren fra Lindvedgård          foto  ca. 1880  – Historisk Atlas Mølledam og tidligere mølleanlæg har eksisteret siden 1600-tallet. Den nuværende gamle bygning er dog fra 1847. – Mølleanlægget blev fredet i 1944. Senere i 1950 blev mølledammen ligeledes fredet.

Læs om: Lindved mølle og mølledam

Højby skydebane

Maleri af Frands J. Ring      (malet i 1938)   mål: 63X47 cm. Maleriet blev skænket af Højby Skytte, Gymnastik og Idrætsforening til Henrik Larsen i forbindelse med dennes 50-års fødselsdag den 19. juni 1938. – I dag ejes maleriet af Henrik Larsens nevø, – Gunnar Larsen, Klaus Berntsens Vej 238. Henrik Larsen var fra sine unge år en engageret gymnast, samt gymnastikleder. Desuden var Henrik Larsen formand for foreningen i perioden fra 1922 til 1942. Maleriet er et af mange, som skolelærer F.J. Ring malede af dette motiv i skoven ved skydebanen. – Længst til højre skimtes det 177 meter høje Odins tårn som stod på Bolbro bakke i det vestlige Odense. – En af de store skorstene fra Odense Papirfabrik anes ligeledes i horisonten, og huset i baggrunden må være et mindre husmandsted på Lindvedvejen. Længst til venstre ses et par skydeskiver på skytteforeningens skydebane.

Læs om: F.J.Ring 

Læs om: Henrik Larsen 

Læs om : Odins tårnet

Bakkegården

Svendborgvej 319. (foto ca. 1925) For de fleste af nutidens højbyborgere er “Bakkegården” nok den mest kendte gård i Højby, da den er samlingspunkt for sang, musik, kultur og festlokaler for allehånde begivenheder gennem hele året, men også denne gård har sin historie. “Bakkegården” omtales første gang år 1600, hvor ejerskabet lå hos Skt. Hans Kloster, og skifter 1664 til Odensegården, og derefter til borgmester Jens Eriksen, Odense, for at ende under Hollufgårds vinger i 1699. 1812 frikøbes gården til selveje for Lars Christensen Bankemand. Hvad kun få er klar over, lå “Bakkegården” oprindelig på den matrikel, hvor Højby Skole ligger i dag. “Bakkegården” havde indkørsel over for gadekæret på Højbyvej. Haven frasælges 1967 og Højby Brugsforening bygger ny forretningslokale, som udbygges ad flere gange. 1989 overdrager Odense Kommune stuehuset på “Bakkegården” til “Foreningen Bakkegården”, og 2000 nedrives driftsbygningerne, hvorefter nye lokaler ser dagens lys til brug for handel og erhverv.

Bondebjerghuset

Hollufgårdsvej 2   – matr.nr: 11p    Huset nævnes første gang i 1844 som bopæl for væver Rasmus Pedersen og hans familie. – Desværre mister Rasmus Pedersen både kone og børn meget tidligt, og i 1858 sælges ejendommen til en træskomand, og her omtales for første gang en brandforsikring på huset. – I 1892 køber husmand, og krigsveteran fra 1864 Peder Nielsen ejendommen. – 26 år efter i 1918 sælges ejendommen så atter, og denne gang til murer Jens Martin Jensen.  – Huset har efterfølgende skiftet ejere 10 gange i de næste 94 år for til sidst at blive erhvervet af REMA 1000 aps. den 11. oktober 2012 med nedrivning til hensigt.  – Dog løb både kommune og REMA 1000 ind i problemer med udfærdigelsen af en lokalplan, samt enkelte naboers protest mod nedrivningen af det gamle hus, som nu blev erklæret for bevaringsværdigt.  – Derfor står huset endnu til glæde for en del borgere i Højby.- Gennem tiden er huset blevet  så ringe, at det ikke stod til at redde længere, og sommeren 2021 blev huset revet ned.

Hvem var Peder Nielsen ?

Granly    

Nr. Lyndelsevej 2   – matr. 8a. I året 1664 var Dalum Kloster ejer af “Granly” . Dalum Kloster var overgivet til Jens Lassen, som kongen skyldte en stor sum efter sin tabte krig mod Svenskerne og fredsslutningen i Roskilde, som kostede Skåne. I 1688 flytter Jens Lassen, som i mellemtiden er udnævnt til landsdommer og flyttet fra Kristiansdal(Dalum Kloster) til Krumstrup Hovedgård i Ryslinge og medtog bl.a. ejerskabet af “Granly” . Hollufgård overtager gården i 1768 og fæster landsoldat Hans Hansen, som har giftet sig med den tidligere fæsters enke Apelone Knudsdatter. – Efter Hans Hansens død gifter enken sig med Lars Hansen, som dermed overtager fæsterrollen. – 30 år senere køber Lars Hansen “Granly” fra Hollufgård som selvejer for 10.000 Rbd., men må 4 år senere tilbageskøde gården til Hollufgård, da betalingsbetingelserne ikke kunne overholdes.  – 1822 sælges “Granly” til pastor Christian Iversen Hvalsøe , Allerup for 1.600 Rbd.  – Lars Hansens søn Hans Hansen køber 1845 “Granly” , Hans Hansen er gift med Laurentine Langhoff, som er i familie med pastor Hvalsøes kone.  – 1878 bygges nyt stuehus, og i 1908 udbygges “Granly” mod syd og vest. –  “Granly” bliver i familiens eje frem til 1993, hvor Hanne og Klaus Brøndum køber ejendommen. I dag ejer Lene og Morten Norberg gården og fra parcellen drives Norberg Foto, L.H.- Data og Kattens Værn.

Henrik Larsen Ol sølvvinder i 1912

Arne Larsen -Den sidste landmand på Granly

Laura Larsens Barndom

Johanne Larsens erindringer 1939 – 45


Højbyvej  32

På fotografiet som er fra 1901, ses fra venstre: Personalet ( svende & lærlinge, samt hushjælp). Til højre ses Sofie Amalie Nielsen & Peder Nielsen(den unge pige er ukendt) . Barnet er familiens førstefødte (Viggo Andreas Nielsen).

  • Snedkermester Peder Nielsen født 1. januar 1866 i Langsted/ død 7. april 1944
  • Sofie Amalie f. Pedersen(Nielsen)  født. 15. juli 1868 i Tved / død 12. februar 1942 

Snedkermester Peder Nielsen rejste rundt som naver i sin ungdom ( se afskrift fra Peder Nielsen regnskabsbog fra 1889 til 1892) . artikel skrevet af Poul George Pedersen i Højby Nyt 2009 nr. 2. Rejseoplevelse_Tyskland_Schweiz Huset blev bygget af Peder Nielsen efter inspiration fra den sydtyske byggestil, som han stiftede bekendtskab med gennem sit virke som naver i sin ungdom. –  Huset stod færdigopført i 1898 – for over 120 år siden!  

Hvad er en naver  ?