Musikrummet – en spændende grøn kile er blevet 15 år

Der er nu gået godt 15 år siden musikrummet – måske bedre kendt som musiklegepladsen, blev indviet. Beplantningen har fået godt fat og der er slået trampestier, så man kan gå sig en runde ind igennem området. Senest er der i efteråret 2022 etableret en hundeskov på et mindre areal via initiativet ”Højby bestemmer”. Lokalplanen satte rammerne De formelle rammer for de grønne udfoldelser blev allerede givet i 2005 i Odense Kommunes lokalplan for området …

Læs Mere

Arkæologi og naturgas i Højby

I 2021 blev et naturgasrør lagt i jorden på en linje syd om Højby. Gasrøret er en del af Baltic Pipe projektet, som transporterer naturgas tværs igennem Danmark fra Nordsøen til Polen. Det er en meget omfattende og kompliceret proces at lægge et gasrør 2 meter ned i jorden på tværs af landet. For at processen kan forløbe hensigtsmæssig for alle parter kræver det en god dialog med lodsejerne og med dem, der er naboer …

Læs Mere