Frands Johan Ring.

Læreren, kunstmaleren, forfatteren og musikeren fra Højby

Frands Johan Ring (1889 – 1973)

Højby Nyt 2021 nr 1 – Kurt Hedemand

Frands Johan Ring født den 1. oktober 1889, søn af seminarielærer Marius Sørensen og Jensine f. Buch Frandsen fra ”Nørrelide”, en af de gamle Jellinggårde. Han var nr. 6 af en søskendeflok på 7.

Familien opdagede hurtigt, at den lille Frands havde store evner inden for tegning og musik, men for at følge traditionen inden for familien og sin faders ønske, tog han lærereksamen fra Jelling seminarium tilbage i 1910. 

 

 

 

 

 

Læreren

Fra 1917 til 1955 havde Frands Johan Ring sin livsgerning i Højby som lærer ved kommuneskolen.  Han var en dygtig, men meget temperamentsfuld lærer og ikke mindst en fremragende fortæller. Historietimerne blev levendegjort med tegninger på den store tavle, og sang timerne begyndte altid  med en gennemgang af sangen eller salmen, så børnene havde en chance for at forstå, hvad de sang. Så var det også nemmere at lære udenad. Det blev meget brugt i lærer Rings tid.

Maleren 

Rings staffeli stod fast til venstre ved tavlen i skolestuen. Skolens elever kunne hver dag følge skabelsen af det aktuelle motiv på lærredet. – Og absolut ingen af selv de frækkeste drenge vovede at pille ved kunstværket. 

 Utallige var de tegninger og malerier, Ring skabte gennem årene. Den dag i dag findes stadig mange malerier og tegninger blandt Højbys beboere. – Højby Lokalhistoriske Arkiv har ligeledes en del forskellige originale billeder.

 Forfatteren  

Frands Johan Ring udgav i 1955 en bog om Thorvald Aagaard: ”Mennesket – Musikeren” . og i 1961 en om sin bror, komponisten Oluf Ring: ” Et liv i dansk folkesangs tjeneste”. Han har fortsat en beretning om ”Jellings nyere historie” som hans far, lærer ved Jellinge seminarium, Marius Sørensen, havde påbegyndt. Ved initiativ af lærer Rings søn, Jens Ove Ring, blev den udgivet i 1974. (De kan alle lånes på biblioteket).

Lærer Ring var livet igennem en flittig skribent.  Han har i ”Fynsk Jul” i 1937 skrevet om Thorvald Aagaard: “ En fynsk musikant”. Ligeledes i ”Fynsk Jul” fra 1957 har han skrevet ”Tre munitter, lidt småsnak om jyder og fynboer”. – Denne historie viser tydeligt Rings sans for humor. I Højskolebladet 1932 har vi fundet en artikel, som han har skrevet om ” Fynske Musikanter”. Han skrev også utallige kronikker og artikler til Fyns Tidende.  I en artikel fra 1934 foreslår Ring et klokkespil i Sct. Knuds kirke i Odense. I 1936 blev det nuværende klokkespil indviet, så hans mening blev tilsyneladende respekteret.

 Musikeren  

Ud over Rings musik i klasseværelset eller ved lokale arrangementer i Højby og omegn, var Ring en fast del af de ”Fynske Musikanter”. –  Det er svært at finde noget sted i bøgerne hvor han nævnes, da det var ham selv, der skrev disse protokoller, som han kaldte dagbøger.  Men af den måde han skriver på, kan vi forstå, at det har givet mange dejlige oplevelser. De instrumenter han spillede på i orkesteret, var mest trommer og bratsch, ved enkelte koncerter dog på violin. Af programmerne fremgår det, at det mest var klassisk musik med et meget varieret program. Broderen, Oluf Ring, har komponeret musik tilegnet ”Fynske Musikanter”.  –  Tiden med de ”Fynske Musikanter” bragte Ring og orkestret på mange rejser i ind og udlandet.

Bodil Hedegaard, og Bent Ødegaard, har skrevet en længere erindring om Lærer Ring, hvor flere elever fra Højby kommuneskole fortæller om deres oplevelser i skoletiden med lærer Ring.  Erindringen kan læses på Højby Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside, se under “Højby-historier” – “Lokalhistorier”.