En fortælling fra Nordmarken

Dagmar på 93 år fortæller til arkivet den 16. oktober 2002Af: Paul Georg Pedersen, Højby Lokalhistoriske Arkiv.Højby Nyt – nr 6 i 2015   Interview med Dagmar.Vi har i dag fra arkivet, Bent Ødegaard og jeg, besøgt Dagmar Frederiksen i hendes lejlighed, på Ejby Møllevej 48 i Odense, hvor vi talte sammen et par timer. Dagmar er 93 år og er en utrolig interessant og levende fortæller om sin barndom og ungdom på Højby mark …

Læs Mere

Viggo Andreas Nielsen – karl på Lindegården fra maj 1915 til august 1917.

Viggo Andreas Nielsen født 1900   Oplæst af Bodil til generalforsamlingen torsdag den 25.04.2024 Karl på Lindegården fra maj 1915 til til august 1917.Jeg blev fæstet for foreløbigt et år. Lønnen var aftalt – 125 kr. forsommerhalvåret , og var lovet 125 kr. for vinterhalvåret. Det var en godløn for en 15 års dreng i de tider. Gården var på 43 tønder land + et lillestykke skov. Besætningen bestod af 12 køer og et passende …

Læs Mere

Folkesagn – 2 fortællinger, der foregår i Højby

Et folkesagn er en mundtlig overleveret fortælling. I de danske folkesagn hører vi bl.a. om åmænd, der skjuler sig i søens dyb og på sin violin spiller lokkende toner, der får mennesker til at gå ud i søen og drukne sig, underjordiske, ellefolk, som er dem, der bor dybt inde i skovene, og hvis magiske dans og forføreriske troldkræfter kan få mennesker til at miste forstanden og påføre sygdom og smerte og trolde. Det er …

Læs Mere

Oversigt over de fattiges Forsørgelse i Højby Sogn for året 1831.

Af Paul Georg Pedersen, Højby Lokalhistoriske Arkiv – Højby Nyt nr. 2, 2024. Jeg har af den meget omfattende plan, som Fattigkommissionen for Højby Sogn havde fremlagt,  udtaget nogle eksempler, for at vi med nutidens briller kan sammenligne dette med vore dages socialhjælp. Fattigkommissionen i Højby bestod af sognepræst Christian Andresen, sognefoged Niels Andersen  ”Fuglekilde”, samt sogneforstanderne Jens Hansen ”Bøgeskovgård” og Hans Mortensen ”Østergård. For i det hele taget at komme i betragtning krævedes det, …

Læs Mere

Lindved Mølle er imponerende inde som ude

Af Søren Rasmussen og Freddy Klausen, Højby Lokalhistoriske Arkiv. Tirsdag den 14. marts besøgte Højby Lokalhistorisk Arkiv den restaurerede Lindved Mølle. Vi var inviteret af administrerende direktør Lars Klitgaard med det formål at fotografere møllen indvendig, inden den blev taget i brug som kontorbygning. Det er meget imponerende, hvad der er sket i og uden for møllen, og Lars fortalte, at der arbejdes med et arrangement, der vil give mulighed for, at man kan se …

Læs Mere

Badesteder i Højby?!

Hvor badede børnene før i tiden i Højby? Vi har to beskrivelser om, hvor man  i 1920érne kunne lege og bade i Højby!  1. En fortælling fra Nordmarken. (Uddrag af artiklen i Højby Nyt – nr 6 i 2015 )Dagmar på 93 år fortæller til arkivet den 16. oktober 2002. Dagmar er datter af snedkermester Frederik Andersen Holm og Laurine Rasmine Andersen på – nuværende – Hollufgårdsvej 32. ”Grusgraven på Nordmarken”“Det nuværende Selleshøjvænget kaldtes aldrig …

Læs Mere

Højby Maskinfabrik under 2. verdenskrig.

Erik Loft Hansen, søn af Johannes Hansen, Højby Maskinfabrik, husker blandt andet, hvordan bombemaskiner den 17. april 1945 fløj så lavt hen over hans barndomshjem på Svendborgvej 410, at de kunne lugte udstødningsgassen fra flymotorerne. Bombeflyene (seks Mosquito-fly med hver 4 stk. 500 pounds, ca.225 kg, bomber, som blev eskorteret af 8 Mustang jagerfly) var englændernes Royal Air Force (RAF), og de var på vej for at bombe Husmandsskolen, der var Gestapos hovedkvarter i Odense …

Læs Mere

Højbystenen.

På Højby Skole ligger en stor sten – og 2 lidt mindre – lige overfor hovedindgangen. Den er flot at se på, og i de næsten 20 år, den har ligget der, har mange børn kravlet rundt på den. Der er også blevet gjort forsøg på at ”flytte på stenen” i leg, – dog uden succes! Under arkivering af diverse dokumenter på lokalarkivet fandt vi en seddel, hvorpå der stod ”Højbystenen ved Højby Skole vejer: …

Læs Mere

“Krigen 1940-45 i Højby” af Frands Johan Ring.

Afskrevet d. 1.5.2010  af Paul Georg Pedersen 18.3.1941 Tysk Indkvartering – 175 mand ca. 100 heste Artilleri – Kærsager Heiler! – Smedien ”Slotsvagten” – Friskolen. I marts 1941 rykkede krigen os på nærmere hold – vi fik tysk indkvartering i Højby, et batteri svært feltartelleri – 175 mand og ca. 100 heste. Beskæmmende var det at dyrlæge Sloth (Højbyvej 38) og hans ven N.R. Andersen, ”Kærsager – (Nr. Lyndelsevej 21) heilede dem velkommen. – Heldigvis …

Læs Mere

Tørveproduktion i Højbys moser 1942-47.

  Af: Paul Georg Pedersen – Højby Nyt marts 2007 Når vi i dag sidder i vores topisolerede huse med termoglas i vinduer og døre og indlagt fjernvarme samt div. elektriske maskiner og apparater, der summer døgnet rundt, må vi jo erkende, at det er blevet en selvfølge, at alt bare fungerer. Sådan har det nu været i de sidste ca. 40-50 år over en bred kam både på land og i by. Men under …

Læs Mere

”Spørg om Odense – Tyskere på flugt”.

I Fyens Stiftstidende den 21. september 2015 skriver Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær fra Stadsarkivet i Odense blandt andet i et indlæg under overskriften “Spørg Odense – Tyskere på flugt”: I de sidste måneder af 2. verdenskrig flygtede flere millioner tyskere fra de områder, som den sovjetiske hær hurtigt derefter besatte. De fleste flygtede til vestligere dele af det område, som tyskerne kontrollerede indtil kapitulationen, men mange tusinde tog i stedet den farefulde færd over Østersøen …

Læs Mere

Hændelser i Højby under krigen 1940-45.

Indlæg i Højby Nyt 2010 Nr. 3Af: Paul Georg Pedersen, formand for Højby Lokalhistoriske Arkiv. Ja, vi starter lidt før, for i oktober 1939 får Højby og omegn indkvartering af danske soldater, som blev indkvarteret rundt om på gårdene, hvor de var på fuld kost, hvilket betød, at hvis de om dagen var ude i terrænet, skulle de selvfølgelig også have madpakker med fra deres respektive indkvarteringssteder. De danske soldater forlod Højby igen i februar …

Læs Mere

Vådeskudsulykke ved Højby Forsamlingshus natten til den 15. september 1945.

Uddrag fra jubilæumsskriftet “Højby Forsamlingshus 1878-2003”. Teksterne er samlet af Bent Ødegaard: Udpluk fra sognerådsprotokollen 29. marts 1944Fra Odense fælleskommunale udvalg for luftbeskyttelsesværn forelå en skrivelse til sognerådet om at skaffe plads til 100 personer i tilfælde evakuering. I forbindelse med udarbejdelse af planer, vedtoges det at bruge forsamlingshuset til fordelingscentral. 2. maj 1945Huset beslaglægges til brug for flygtninge. – I modsætning til flygtninge nu til dags blev den tids flygtninge afspærret fra lokalbefolkningen, og …

Læs Mere

Niels Peters erindringer.

Vognmand N. P. Nielsen (1911-1991) husker tilbage.   Uddrag fra N.P.´s erindringer: I 1939 maa det have blevet klart for forsvaret, at noget kunne ske sydfra, for der blev pludselig kommanderet et kompagni infanterister til forlægning i Højby. Disse folk blev indkvarteret i gaarde og huse, som der var plads til. Vi havde en menig boende på Ullas værelse, han var fra Ærø, havde familie i Odense og på Lindvedgaard. De havde ikke ret til …

Læs Mere

Lavrits erindringer.

Lavrits Kristiansen (1910 – 2001) fra Torsagergård, der lige havde stiftet familie i 1939, har skrevet dagbog, – “Livet i Højby under 2. Verdenskrig”.  I sine erindringer fortæller Lavrits bl.a.: Livet i Højby sogn under 2. verdenskrig påvirkedes ikke så meget af de store begivenheder ude i verden, som andre steder her i landet, hvor virkningen af krigen, og navnlig tyskernes besættelse af landet, medførte store forandringer med uro, spænding og nervøsitet for befolkningen, især …

Læs Mere