Granly

   

 

Nr. Lyndelsevej 2   – matr. 8a. I året 1664 var Dalum Kloster ejer af “Granly” . Dalum Kloster var overgivet til Jens Lassen, som kongen skyldte en stor sum efter sin tabte krig mod Svenskerne og fredsslutningen i Roskilde, som kostede Skåne. I 1688 flytter Jens Lassen, som i mellemtiden er udnævnt til landsdommer og flyttet fra Kristiansdal(Dalum Kloster) til Krumstrup Hovedgård i Ryslinge og medtog bl.a. ejerskabet af “Granly” . Hollufgård overtager gården i 1768 og fæster landsoldat Hans Hansen, som har giftet sig med den tidligere fæsters enke Apelone Knudsdatter. – Efter Hans Hansens død gifter enken sig med Lars Hansen, som dermed overtager fæsterrollen. – 30 år senere køber Lars Hansen “Granly” fra Hollufgård som selvejer for 10.000 Rbd., men må 4 år senere tilbageskøde gården til Hollufgård, da betalingsbetingelserne ikke kunne overholdes.  – 1822 sælges “Granly” til pastor Christian Iversen Hvalsøe , Allerup for 1.600 Rbd.  – Lars Hansens søn Hans Hansen køber 1845 “Granly” , Hans Hansen er gift med Laurentine Langhoff, som er i familie med pastor Hvalsøes kone.  – 1878 bygges nyt stuehus, og i 1908 udbygges “Granly” mod syd og vest. –  “Granly” bliver i familiens eje frem til 1993, hvor Hanne og Klaus Brøndum køber ejendommen. I dag ejer Lene og Morten Norberg gården og fra parcellen drives Norberg Foto, L.H.- Data og Kattens Værn.

Henrik Larsen Ol sølvvinder i 1912

Arne Larsen -Den sidste landmand på Granly

Laura Larsens Barndom

Johanne Larsens erindringer 1939 – 45