Højby Kro

                                                                                                  Højby Kro, Svendborgvej ca. 1925

I hestevogn ud for Højby Kro,ca.1925
Til venstre Anders Vilhelm Andersen fra
“Lindeskovgård”. Billedet er taget fra Højbyvej. Bag hestevognen ses rejsestalden.