Højbygård

                                                                                                         Højbygård, Højbyvej 9

Gårdsplads med hest og vogn, ca. 1950
På vognen: foran –  Birgit og bagved – 2 københavnerbørn, som var på ferie hos stationsforstander Larsen