Højbygård

“Højbygård”

På sydsiden af Højbyvej efter jernbaneoverskæringen ligger:

“Højbygården” Højbyvej 9, matr.7a
Den tilhørende stævnesten på Dannebrogspladsen er “1848 NMS” for Niels Andersen og “1876 MHS” for Mads Hansen.

Created with Nokia Smart Cam

“Højbygård” havde i 1600-tallet, som så mange af de øvrige højbygårde, ejerskab til “Odensegård” (1664), Odense borgmester Jens Eriksen (1688) og “Hollufgård” fra 1699.
1815 udstedes der købekontrakt på gården til Lars Christensen, som havde været fæster fra okt.1787,for 11.000 Rbd. Betalingsbetingelserne kunne dog ikke overholdes af køber og da Lars Christensen dør overtager hans enke gården for 4.025 Rbd. Beløbet var garanteret af enkens svoger Peder Nielsen, som var søn fra “Lindeskovgård”.
1862 opføres det nuværende stuehus og 1910 frasælges matr. 7L + 7m til “Aulkær”
I dag er jorden frasolgt til  Odense Kommune og gården er beboelse.

02-08-2016 skødes ejendommen til Toftco Ejendomme aps og nedrives. Der opføres rækkehuse i 2 etager til udlejning.

 

Foto af Højbygården.