Lindegård

“Lindegård”

På Højbyvej over for Klaus Berntsensvejs udmunding ligger

“Lindegård” Højbyvej 17, matr. 5a

Stævnestenen for “Lindegård” er markeret “1848 HNS” for Jens Hansen*, og “1876 NHS” for Niels Hansen.
* her er en uklarhed i forhold til kriterierne for stævnestenene – initialerne vedr. årstal burde dække ejeren på givent årstal, og HMS er Hans Madsen, som juridisk er ejeren 1848 og først 2. febr. 1849 bliver sønnen Jens Hansen ejer iflg. tinglysningen.

Created with Nokia Smart Cam

 

Søren Pedersen er nævnt som fæster i 1664 for “Bramstrup Gods” som står som ejer frem til 21. marts 1765, hvor “Hollufgård” køber ejendommen af “Bramstrup”.  “Hollufgård” indsætter Heinrich Laursen, der tidligere var kusk på gården. 16. juni 1769 “afstår Heinrich Laursen fæstemålet til sin bror Jens Laursen med Herskabets tilladelse”.
“Lindegård” købes 23. april 1822 af Hans  Madsen som selvejer fra von Heinens bo for 2500 Rbd. 20. juni 1887 frasælges matr. 5d for 500 kr. til skomager Christoffer Pedersen, Svendborgvej 316.
1896 opdeler ejeren Niels Hansen jorden i 2 dele og bygger “Bøgeskovminde” (Rindebækvej 6) til datteren Jensine Marie Hansen og svigersøn Niels Andersen Nielsen, mens “Lindegård” overtages af N.H.’s søn Hans Lauritz Hansen. Samtidig opføres aftægtsbolig til Niels Hansen på Svendborgvej 318.
1909 frasælges matr. 5L og matr. 5K henholdsvis Svendborgvej 321 og 325 begge for 1700 kr. 13. feb. 1982 afstås en del af  Lindegårds landsbrugsjord til Odense Kommune og bygningerne overtages august 1989 af Henning Jensen, men  27. juli 1991 brænder stuehus og den halve længe mod vest. 1995 sælges “Lindegård” til Odense Kommune/ Fyns Amt og drives i dag som institution.

foto Lindegård

Foto fra 1981