Lindved mølle

 

foto  ca. 1880 – Historisk Atlas 

Lindved mølle med “møller parret” samt det øvrige personale. Længst til højre i forgrunden ses proprietæren fra Lindvedgård.   

Mølledam og tidligere mølleanlæg har eksisteret siden 1600-tallet. Den nuværende gamle bygning er dog fra 1847. Mølleanlægget blev fredet i 1944. Senere i 1950 blev mølledammen ligeledes fredet.

Læs om: Lindved mølle og mølledam