Motorløb i Højby – i 1950érne.

Motorløb i Højby?

Medlemmer fra Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv husker, at der er blevet kørt motorløb på motorcykel og motorcykel med sidevogn i Højby sidst i 1950érne. Vi har fået fortalt, at det var et “Trial”, og der blev kørt på en bane, som ligner mountainbike banerne  i dag. Det var nede på engen nede for enden af det gamle spejderhus, som nu er revet ned. Man husker især  de opkørte stier og pløret, som gjorde, at både kørerne og tilskuerne blev “svinet” til. Der var vist ingen her fra Højby, der deltog i løbet.


Uffe Lomholt Madsen fra Historisk Udvalg (HU) under Danmarks Motor Union (DMU) svarer på vores henvendelse:
”Motorløb i betydningen hastighedskonkurrence har ved flere lejligheder fundet sted i Højby i form af trialløb. Der har ikke ligget en motorbane i Højby, (på trods af at Højby i mange år havde et spændende sving, der i dag er erstattet af en rundkørsel), men kun afmærkede trialetaper.
Et klubmesterskab i trial blev afholdt ved Højby søndag den 18.11.1951, arrangeret af Fyens Motor Sport og med samlingspunkt på Højby Kro. Arrangementet fandt sted fra kl. 8 og blev afsluttet om eftermiddagen. 
Lørdag den 23.11.1957 blev der afholdt et motororienteringsløb med start fra Højby Kro kl. 19.30. Arrangør var Motorklubben Vestfyn, der tidligere havde været tilsluttet Danmarks Motor Union. På grund af uoverensstemmelser med DMU (motorcykelsport) og Dansk Automobil Sports Union stiftede Motorklubben Vestfyn i 1956 sammen med fire andre klubber Fyns Motor-Orienterings-Union.
Søndag den 16.11.1958 afholdt Fyens Motor Sport igen et trialløb i Højby. Trialløbene i Højby var som de fleste trialløb i Danmark rene hastighedskonkurrencer. I programmet fremgår det også, at i dagens løb er bedste tid afgørende.”
Uffe har sendt os både programmet for Trial den 16. november og 2 notitser fra Fyens Motorsports klubblad ” Fyens Motorsport”. 

 

Program for løbet den 16. november 1958

Et medlem af Fyns Motor Sport – Erik Schjerning – fortæller

“Sidst i tresserne holdt Fyns Motor Sport månedlige klubmøder på Højby Kro. Det var hyggelige snakkeaftner, med kaffe, rullepølse- og ostmadder. En gang imellem blev der fremvist 16 mm film fra olieselskabet Castrol, de handlede om Trial og Motocrossløb, – som regel optaget i England. Jeg er medlem af en “klub i klubben”, som vi kalder Gnisten. Gnisten består af ca. 20 ældre tidligere eller nuværende medlemmer af Fyens Motor Sport. Og vi mødes ca. en gang hver måned, med det formål at snakke om gamle oplevelser.” 

 

Foreløbig har vi fundet frem til 4 motorløb i og omkring Højby

De to af dem var motororienteringsløb:   

1. Lørdag, den 23. november 1957 med start fra Højby Kro kl. 19.30. Løbet var arrangeret af Orienterings-motorklubben “Vestfyn”. Distancen for seniorer var på 90 km, juniorer 60 km, begyndere 50 km og knallertkørere 50 km. (Fyens Stiftstidende søndag, den 17. november 1957)     
2. Lørdag, den 22. august 1959 med start fra Højby Kro kl. 20. Dette løb var arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn = KDAK . Distancen var på 80 km og man skulle medbringe sort og rød blyant, lineal, passer, ur og kompas. Styrthjelme var obligatoriske for deltagerne i åbne vogne. (Fyens Stiftstidende søndag, den 16. august 1959)

De to andre var Trial, – søndag, den 18. november 1951 og søndag, den 16. november 1958.

1. Trial-løbet i Højby søndag, den 18. november 1951:  “Den tidligere Danmarksmester Herman Larsen, Odense havde tilrettelagt en bane, der bød de skrappe kørere en del at bestille.  Der var paa Etaperne adskillige Sving, Højdedrag og Pløjemarker, og det kunde ikke undgaas, at nogle af Deltagerne maatte bide i Græsset – eller rettere i Jordklumperne, men mærkeligt nok kom ingen til skade udover nogle Buler hist og her samt enkelte Rifter.” I løbet deltog store danske navne indenfor motorsporten: bl.a. Ejvind Hansen, Ejlstrup (han har vundet over 20 danske mesterskaber) og Willy Baasch.  Klubmesterskabet i Sidevognsafdelingen blev dette år vundet af Svend Schmidt, Kerteminde. Selve løbet blev vundet af Willy Baasch. “Der er Grund til at fremhæve Willy Baasch Sejr som yderst velfortjent. Hans Baghjul brød pludselig sammen, men han opgav ikke modet, laante et andet Hjul, monterede det og fortsatte.”  (Fyens Stiftstidenden mandag, den 19.11.1951) 

 

2. Desuden har der været afviklet et Trial-løb søndag, den 16.11.1958 med start kl. 8 fra Højby Kro. Arrangøren var Fyns Motor Sport. (Læst i Fyens Stiftstidende søndag, den 16.11.1958 s. 2 og Fyens Stiftstidende mandag, den 17.11.1958 s. 2) Løbet havde 5 etaper.                                                      “Den 5. etape bød på store udfordringer, da den gik gennem et vandhul, som i begyndelsen kunne forceres, når man tog tilløb og lukkede øjnene. Men efterhånden blev mudderpølens bund så voldsomt opkørt, at det var med nød og næppe, de sidste, der startede på etapen, nåede igennem. En af solomaskinerne væltede midt i det hele, og køreren ( Svend Nielsen fra Svendborg) måtte have hjælp til at komme fri. Situationen var faktisk temmelig farlig, og selvom det maaske nok ville være haardt at paastaa, at han var ved at drukne, er det i hvert fald en kendsgerning, at han maatte have hjælp. Han endte med at give op.”  (Frit citeret – Fyens Stiftstidende mandag, den 17.11.1958) 

 

Et pløre, som overgår alt! 

I et fotoalbum (fra Østergaard og aflevet til arkivet) fandt vi disse billeder. 
Det kunne være nede i Paarups mose?! 

Gert Hansen (84 år) fra Svendborg har som tilskuer været til Trial i Højby. Han startede selv som aktiv i 1959. De følgende 50 år blev Gert en ivrig deltager i Trial og Motocross. Han fortæller i okt. 2023 om de to her afbillede kørere: 
“Knud Børge Andersen kørte på en BSA Gold Star 500 cc . Senere i livet blev Knud Børge ivrig svæveflyver og fungerede som instruktør indenfor dette. Han døde for 2 år siden ( 2021 )i en alder af 89 år.
Svend Nielsen sidder fast i mudderhullet med sin Ariel 500 cc. Svend Nielsen var Falckredder og kørte altid i sin Falck-kedeldragt.”

Når senior-maskinerne  med sidevogn i det hele taget kom igennem, skyldtes det en lille venlighed fra arrangørernes side. Alle flagene, der angav ruten, blev lagt ned ved vandhullet, og maskinerne kunne “nøjes” med at køre igennem vandhullet. Der skete selvsagt mange styrt, men ingen kom alvorligt til skade. Alle kørte derimod hjem med pløre fra øverst til nederst.” (frit citeret fra artiklen mandag, den 17.11.1958) Det er nok især dette løb, som de før omtalte medlemmer kan huske. 

 

Erik Loft Hansen´s billeder

Trial i Højby! Er det her mon på Fuglekilde, – Hans Jørgensens bakker, – Højby Aas?!

Erik Loft Hansen fortæller: 
” Jeg kan da nævne, at Ejvind kørte på en AJS, en engelsk produceret motorcykel. Blandt venner kaldet “Alle Jernhandlers Skræk”. Til et af løbene her i Højby væltede Ejvind med sin mortorcykel, da han kørte en etape på en roemark. Efterfølgende havde han ikke lyst til at fortælle om styrtet. En af kørerne havde tilnavnet “Sprut Niels”, – hans maskine spruttede og knaldede og han lå ofte sidst. 
Hans Jørgen kørte på en Triumph Tiger 100. Jørgen var medlem af  SMO, Sportsklubben Odin, som var hjemmehørende i Odense. ( Smaa Maa Ogsaa )
Jørgen stod i lære som smed og maskinarbejder hjemme hos min far – Johannes Hansen – på Højby Maskinfabrik. Men det var motorcykler og biler, der havde hans interesse, hvorfor han fik arbejde hos Citroenforhandleren på Skibhusvej, Martin Kristensen og blev citroenspecialist. Senere startede han Stenløse Auto, som han havde til sin død.”
(“Sprut Niels”, hvis rigtige navn var Niels Eiler Nielsen (26.3.1914-6.8.1986),  havde dengang en motorcykelforretning i Odense. Se annoncen nederst på side 8 i programmet fra 16.11.1958.)
 

Trial-banerne: 

Vi har i et matrikelkort indtegnet de 4 baner, som nogle af tilskuerne fra dengang husker dem. Én bane lå på Lindeskovgård, én på Lundsgård, én på Bøgeskovgård og den 4. bane lå på de moser, hvorpå der tidligere er blevet gravet tørv (Hans Jons mose – Brobæks mose). Den 5 bane har været i området omkring det gamle rensningsanlæg, blandt andet blev der kørt på Højby Skovvej. Det er lidt usikkert, men vi mener, at banerne er blevet brugt både i 1951 og 1958.

 

Kort over det omtrentlige forløb af 3 trialbaner i Højby. Kortet er tegnet ud fra Knud Erik Larsens research. Krydset angiver, hvor en fjerde bane har ligget, som vi dog ikke kender det præcise forløb af.
Grundkortet er Danmarks Topografiske Kortværk (1953 – 1976).
Kort: Thorben E. Jørgensen.

 

Om Trial

Trial er en behændighedssport, hvor man på motorcykel skal gennemføre flere sektioner i svært terræn uden at sætte fødderne på jorden. Hastigheden er ikke vigtig, men derimod evnen til at kunne kontrollere sin motorcykel på sten, træstammer og skovbund. En bedømmer giver strafpoint for hver berøring af jorden, man kører en ad gangen i sektionerne. Hastigheden er sjældent over 15 km/t o sektionerne, hvorfor skader er meget sjældne. 
Trial køres typisk i naturligt terræn, skov, marker, grusgrave eller andre steder, hvor man kan finde passende kuperet og vanskeligt terræn.
( Danmarks Motor Union ) 

Smånotitser fundet i avisen:

Fra den 15. juni 1948 til foråret 1949 indførte daværende handelsminister Jens Otto Krag et forbud mod afholdelse af motorløb med den begrundelse, at der skulle spares på benzinen. 
Overbetjent Clemens Petersen boede sammen med sin hustru og 3 børn en årrække på Højbyvej overfor gadekæret. Den ældste søn Jørgen stod i lære som mekaniker hos Slot (senere Ejgilds værksted). Under anden verdenskrig boede familien på Svendborgvej, – lige før viadukten på vej mod Aarslev. Clemens Petersen måtte som politibetjent under krigen flygte til Sverige.

Tak!

Tak til Knud Erik Larsen for inspiration og hjælp til research! Tak til alle jer andre, der har svaret på mine nysgerrige spørgsmål! 
Vi vil gerne høre fra jer, hvis I har været tilskuer og husker sjove eller spektakulære oplevelser fra løbene, – eller hvis I ligger inde med billeder!