Musikrummet – naturlegeplads – en unik blanding af kunst, leg og natur

Musikrummet set fra syd i april 2008. Foto: Odense Kommune.
 
Musikrummet set fra syd i september 2023. Foto: Thorben E. Jørgensen.

Musikrummet – måske mest kendt undernavnet : Musiklegepladsen blev indviet d. 17. sept. 2008. Billedet til venstre fra 2008 viser området inden etablering af musikrummet og før udbygningen af den østlige del af Lindeskovgyden. Billedet til højre er optaget i samme position blot 15 år senere i 2023.