”Spørg om Odense – Tyskere på flugt”.

I Fyens Stiftstidende den 21. september 2015 skriver Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær fra Stadsarkivet i Odense blandt andet i et indlæg under overskriften “Spørg Odense – Tyskere på flugt”: 
I de sidste måneder af 2. verdenskrig flygtede flere millioner tyskere fra de områder, som den sovjetiske hær hurtigt derefter besatte. De fleste flygtede til vestligere dele af det område, som tyskerne kontrollerede indtil kapitulationen, men mange tusinde tog i stedet den farefulde færd over Østersøen til Danmark. Og mange tusinde omkom undervejs.
Ved befrielsen opholdt der sig godt 250.000 i Danmark, hvilket svarede til omkring 6 procent af befolkningen. De danske myndigheder ønskede straks at sende dem tilbage sydpå, men de allierede ville det anderledes og gav i juli 1945 besked om, at de tilbageværende tyske flygtninge skulle overvintre i Danmark.
På Fyn var der ved befrielsen knap 20.000 tyske flygtninge. Af dem opholdt cirka 3.000 sig i Odense. De fleste flygtninge var kvinder og børn, mens mændene var klart i undertal. De første flygtninge var ankommet til byen i marts 1945.
Indtil januar 1946 opholdt mange flygtninge sig stadig i Odense. Herefter blev flygtningene samlet i Allesølejren og Skovbylejren ved Bogense. Allesølejren blev lukket i maj 1947, og den allersidste tyske flygtning forlod Danmark i 1949.

Fyens Stiftstidende på besøg hos de tyske flygtninge, der var indkvarteret i Højby Forsamlingshus, omkring 1. juni 1945. Den ene halvdel af forsamlingshusets gulv var fyldt med halm til sovesteder, den anden var indrettet med borde og bænke til spisestue.
Billederne er venligst udlånt af: Fyens Stiftstidendes presse-foto samling, Stadsarkivet.