Stationsforstander H. P. Larsen knipler.

 

Stationsforstander H. P. Larsen knipler.

Stationsforstanderen knipler i Højby
I Billed Bladet af den 8.11.1949 kan man læse en artikel om Fru Kamilla Nielsen, der underviser både unge og gamle i knipling i Højby. Hun begyndte i 1922.

Stationsforstander H.P.Larsen, 57 år, er Fru Nielsens ældste Elev. Han begyndte at tage Undervisning sidste Aar; men selv om han er aldrig saa interesseret, er det et ubrydeligt Princip, at han kun dyrker sin hobby, naar han er civil. Det var et stolt øjeblik, da han afleverede den fine, brede Knipling til sin Datters Brudelommetørklæde.” (Billedteksten i Billed Bladet)