Badesteder i Højby?!

Hvor badede børnene før i tiden i Højby?

Vi har to beskrivelser om, hvor man  i 1920érne kunne lege og bade i Højby! 

1. En fortælling fra Nordmarken. (Uddrag af artiklen i Højby Nyt – nr 6 i 2015 )
Dagmar på 93 år fortæller til arkivet den 16. oktober 2002. Dagmar er datter af snedkermester Frederik Andersen Holm og Laurine Rasmine Andersen på – nuværende – Hollufgårdsvej 32.

Grusgraven på Nordmarken”
“Det nuværende Selleshøjvænget kaldtes aldrig andet end grusgraven i Dagmars barndom, hvor der blev leget og tumlet meget af børnene på Nordmarken.”

2. Afskrift af vognmand Niels Peter Nielsens erindringer.

“Porthullet”
“Badning om sommeren foregik i aaen Lindved Aa, dels nede i Højby skov og dels ved Nørregaard i et hul i aaen kaldet Porthullet, det var det bedste sted, for der var vel 1 m dybt, og i skoven kun ca. 50 cm. 
Badedragter var der ingen af os børn, der havde, men pigernes badested lå lidt længere inde i skoven. Det kunne vel ske, at vi skulle lure lidt paa pigerne, naar de gik i vandet, men vi forulempede ikke hinanden. Tøsernes badested var saa lavvandet, at hvis de opdagede drenge, skyndte de sig at lægge sig ned i vandet. Lære at svømme kunne vi ikke i aaen ved skoven, men derimod i porthullet, der kunne det lade sig gøre. Jeg lærte det vel som 10-11 aarig. Min ældre bror Viggo var en vandhund, som vi sagde. Han præsterede at gaa i aaen 6 gange paa en dag.”

KMS Lave målebordsblade 1900-1960
 
Danmarks Topgrafiske Kortværk – 4cm 1980-2001