Vestergård – Højby Skovvej 4

Vestergård 1953

 

 

 

Vestergård 2008

I bunden af Højbyvej ved indgangen til Højbyskoven ligger
“Vestergård”, Højbyvej 4, matr. 10a
Stævnestenen for “Vestergård” er “1848 PLS for Peder Larsen og “1876 PPS” for Peder Larsen. Første gang “Vestergård” omtales er 1688, hvor gården ejes af borgmester Jens Eriksen fra Odense( borgmestre var på dette tidspunkt IKKE folkevalgt, men Kongens repræsentant ). Som så mange af de øvrige højbygårde overtog  Hollufgård ejerskabet 1699, og forbliver ejer til økonomien på Hollufgård bryder mere eller mindre sammen. “Vestergård” købes til selveje 1819 af Peder Hansen, som havde været fæster på gården siden 1794. 20 år efter overdrages “Vestergård” til svigersønnen Peder Larsen i 1839.
1888 overtager sønnen fra Bøgeskovgård Hans Jørgen Jørgensen og dennes hustru Karen Hansen fra Østergård “Vestergård”. 1891 bliver Karen Hansen enke og tilbagesælger  “Vestergård” til sin far Peder Hansen Østergård, som overlader gården til sin søn 1904.
1963 overtager Jørgen Peder Johansen “Vestergård” fra sin bedstefar, og videresælger 2006 til sin datter Anne Holmslund Nielsen. 

Familiebillede - ca. 1910

Familiebillede – ca 1910

Bagerst fra venstre: Ester Hansen, Vestergård, Inger Marie Jensen, Brobæk, Peter Jensen, Østergård.
Foran fra venstre: Hans John Jensen, Kirstine Hansen, Vestergård, Astrid Jensen, Østergård, Anna Hansen, Vestergård.