En friskoledreng fortæller

af Viggo Andreas Nielsen Viggo Andreas Nielsen  Viggo Andreas Nielsen blev født den 10. juni 1900 i Højby som søn af snedker og frugthandler Peder Nielsen, og hustru Sofie Nielsen (født Pedersen). Højbyvej 32 Det var et grundtvigiansk hjem, og Viggo gik 1906 -09 i Nr. Lyndelse Friskole. Da Højby i 1909 igen fik sin egen friskole blev han overflyttet til den. Efter endt skolegang i 1915 blev han sendt ud at tjene, før han …

Læs Mere

Højby fra landsogn til forstad

  Forstadssogn – et sogn i udkanten af en større by. Det er næppe en overraskelse for nogen i Højby, at vores sogn bærer meget præg af, at vi ligger nær en større by og at betegnelsen forstadssogn derfor er relevant og dækkende. Sådan har det ikke altid været og det kunne være interessant at finde faktorer, der mere konkret kan beskrive hvad vi kom fra og hvad status er i dag.   Kilder Som …

Læs Mere

Viggo Andreas Nielsen – karl på Lindegården fra maj 1915 til august 1917.

Viggo Andreas Nielsen født 1900   Uddrag af “En friskoledreng fortæller” – oplæst af Bodil til generalforsamlingen torsdag den 25.04.2024 Karl på Lindegården fra maj 1915 til til august 1917.Jeg blev fæstet for foreløbigt et år. Lønnen var aftalt – 125 kr. forsommerhalvåret , og var lovet 125 kr. for vinterhalvåret. Det var en godløn for en 15 års dreng i de tider. Gården var på 43 tønder land + et lillestykke skov. Besætningen bestod …

Læs Mere

Oversigt over de fattiges Forsørgelse i Højby Sogn for året 1831.

Af Paul Georg Pedersen, Højby Lokalhistoriske Arkiv – Højby Nyt nr. 2, 2024. Jeg har af den meget omfattende plan, som Fattigkommissionen for Højby Sogn havde fremlagt,  udtaget nogle eksempler, for at vi med nutidens briller kan sammenligne dette med vore dages socialhjælp. Fattigkommissionen i Højby bestod af sognepræst Christian Andresen, sognefoged Niels Andersen  ”Fuglekilde”, samt sogneforstanderne Jens Hansen ”Bøgeskovgård” og Hans Mortensen ”Østergård. For i det hele taget at komme i betragtning krævedes det, …

Læs Mere

Lindved Mølle er imponerende inde som ude

Af Søren Rasmussen og Freddy Klausen, Højby Lokalhistoriske Arkiv. Tirsdag den 14. marts besøgte Højby Lokalhistorisk Arkiv den restaurerede Lindved Mølle. Vi var inviteret af administrerende direktør Lars Klitgaard med det formål at fotografere møllen indvendig, inden den blev taget i brug som kontorbygning. Det er meget imponerende, hvad der er sket i og uden for møllen, og Lars fortalte, at der arbejdes med et arrangement, der vil give mulighed for, at man kan se …

Læs Mere

Arkæologi og naturgas i Højby

I 2021 blev et naturgasrør lagt i jorden på en linje syd om Højby. Gasrøret er en del af Baltic Pipe projektet, som transporterer naturgas tværs igennem Danmark fra Nordsøen til Polen. Det er en meget omfattende og kompliceret proces at lægge et gasrør 2 meter ned i jorden på tværs af landet. For at processen kan forløbe hensigtsmæssig for alle parter kræver det en god dialog med lodsejerne og med dem, der er naboer …

Læs Mere

Højbyvej 20 til 30 – cykelsmed og VVS

Foretagsomhed og erhverv som man har kunnet møde i Højby gennem tiden (7) af Klaus Rokkjær, Højby Lokalhistoriske Forening Nu er vi nået til Højbyvej 30, hvor der sandelig har også været stor aktivitet. Christian Åge Sander og hustru Johanne Marie lod i 1907 huset opføre og kaldte det ”Fjeld”. Chr. Sander var smed, ligesom sin far (der var smedemester i Højby nogle år omkring århundredeskiftet), men slog sig op i cykelbranchen. Omkring år 1900 …

Læs Mere

Fra Glemmebogen. Hans Jørgen Madsen, søn af “Nørrelund”.

Paul Georg Pedersen – HøjbyNyt nr 3 2021 Fra glemmebogen: Hans Jørgen Madsen, søn fra ”Nørrelund” i Højby 1880-1964 & Politikeren Ingeborg Hansen fra Kbh. 1886-1954   Som så mange gange før, er det dejligt, når vore medlemmer henvender sig på arkivet vedrørende spørgsmål af forskellig art. Således også, da jeg fik stillet spørgsmålet, om der havde været en gårdejer i Højby ved navn Hans Jørgen Madsen, idet hans navn var nævnt i Tidsskriftet for …

Læs Mere

REMA-Ruinen

Højby Nyt – nr 1 – 2022 Søren Rasmussen, Højby Lokalhistorisk Arkiv. Så er den væk – Rema-ruinen, til stor glæde for mange og stor beklagelse for få! Den lokale presse har omtalt problematikken vedrørende vedligeholdelse/nedrivning, så den har vist ikke flere bemærkninger nødig. Men hvor stammer bygningen fra, og hvorfor blev den placeret der? For at forklare husets tilblivelse må vi se nogle hundrede år tilbage på landsbyen Højby. I 17oo-tallet var landsbyen en …

Læs Mere