KORT OG GODT / STORT OG SMÅT – FACTS OG SAGN OM HØJBY

Højby Nyt nr. 2 2018 skrevet af Søren Rasmussen. HØJ-BY – hvorfor nu dette navn?Prøv en gang at sætte dig på cyklen ved havnen i Odense og begiv dig i sydlig retning ad Hjallesevej/Svendborgvej. Der er en stigning hen over motorvejen, men den er jo ikke naturskabt og anlagt lang tid efter Højby’s navngivning. Først v/REMA-rundkørslen er der en mærkbar naturlig stigning op ad Svendborgvej, som topper umiddelbart før Fakta/Bakkegården. Højdeforskellen mellem havnen i Odense …

Læs Mere

Arkæologi og naturgas i Højby

I 2021 blev et naturgasrør lagt i jorden på en linje syd om Højby. Gasrøret er en del af Baltic Pipe projektet, som transporterer naturgas tværs igennem Danmark fra Nordsøen til Polen. Det er en meget omfattende og kompliceret proces at lægge et gasrør 2 meter ned i jorden på tværs af landet. For at processen kan forløbe hensigtsmæssig for alle parter kræver det en god dialog med lodsejerne og med dem, der er naboer …

Læs Mere

Højbyvej 20 til 30 – cykelsmed og VVS

Foretagsomhed og erhverv som man har kunnet møde i Højby gennem tiden (7) af Klaus Rokkjær, Højby Lokalhistoriske Forening Nu er vi nået til Højbyvej 30, hvor der sandelig har også været stor aktivitet. Christian Åge Sander og hustru Johanne Marie lod i 1907 huset opføre og kaldte det ”Fjeld”. Chr. Sander var smed, ligesom sin far (der var smedemester i Højby nogle år omkring århundredeskiftet), men slog sig op i cykelbranchen. Omkring år 1900 …

Læs Mere

Fra Glemmebogen. Hans Jørgen Madsen, søn af “Nørrelund”.

Paul Georg Pedersen – HøjbyNyt nr 3 2021 Fra glemmebogen: Hans Jørgen Madsen, søn fra ”Nørrelund” i Højby 1880-1964 & Politikeren Ingeborg Hansen fra Kbh. 1886-1954   Som så mange gange før, er det dejligt, når vore medlemmer henvender sig på arkivet vedrørende spørgsmål af forskellig art. Således også, da jeg fik stillet spørgsmålet, om der havde været en gårdejer i Højby ved navn Hans Jørgen Madsen, idet hans navn var nævnt i Tidsskriftet for …

Læs Mere

REMA-Ruinen

Højby Nyt – nr 1 – 2022 Søren Rasmussen, Højby Lokalhistorisk Arkiv. Så er den væk – Rema-ruinen, til stor glæde for mange og stor beklagelse for få! Den lokale presse har omtalt problematikken vedrørende vedligeholdelse/nedrivning, så den har vist ikke flere bemærkninger nødig. Men hvor stammer bygningen fra, og hvorfor blev den placeret der? For at forklare husets tilblivelse må vi se nogle hundrede år tilbage på landsbyen Højby. I 17oo-tallet var landsbyen en …

Læs Mere