Fra Glemmebogen. Hans Jørgen Madsen, søn af “Nørrelund”.

Paul Georg Pedersen – HøjbyNyt nr 3 2021

Fra glemmebogen:

Hans Jørgen Madsen, søn fra ”Nørrelund” i Højby 1880-1964

& Politikeren Ingeborg Hansen fra Kbh. 1886-1954

 

Som så mange gange før, er det dejligt, når vore medlemmer henvender sig på arkivet vedrørende spørgsmål af forskellig art. Således også, da jeg fik stillet spørgsmålet, om der havde været en gårdejer i Højby ved navn Hans Jørgen Madsen, idet hans navn var nævnt i Tidsskriftet for Dansk Slægtsgårdsforenings blad ”Slægtsgården” Nr. 459 – 77. årgang, så kunne jeg med det samme sige, at det havde der aldrig været, for af gårdmænd i Højby med navnet Madsen har vi kun ”Nørrelund”, men her fandt jeg til gengæld en søn med dette navn, Hans Jørgen Madsen født: 25.09.1880 i Højby, gift: 30.03.1907 i Sct. Mortens Kirke i Næstved med Maren Christiane Larsen 1882-1931.

Parret havde først en gård i Radstrup, Marslev Sogn og købte i 1912 ”Østergård Møllegård” på Dræby mark i Munkebo sogn.

Men allerede som 48 årig i 1931 døde Hans Jørgen Madsens første Hustru og efterlod mand og et sæt tvillinger. Det ældste barn var druknet i julen 1929.

Her slutter første del af historien om Hans Jørgen Madsen fra Højby, der godt nok ikke havde gård i Højby, men som dog var herfra.

Hans Jørgen Madsens hustru nr. 2, nemlig Ingeborg Cathrine Hansen, en københavnerpige, der bestemt ikke var som de fleste på hendes tid. Der står i bladet ”Slægtsgården” at de to var gamle ungdomsvenner, og iflg. Familien, hænger det sammen med at begge H.J.M.` hustruer var kusiner.

Ingeborg Hansen stammede fra et konservativt, københavnsk borgerhjem, men blev overbevist socialist og feminist som årene gik.

Efter et par ansættelser kom hun på sagførerkontor og blev grebet af juraen, tog studentereksamen i 1919. Tre år efter fik hun sagførerbevilling og 1924 blev hun Danmarks første kvindelige landsretssagfører.

Hun engagerede sig i Studentersamfundets Retshjælp for ubemidlede. Senere blev hun aktiv i Dansk Kvindesamfund. Efter lange og svære overvejelser meldte hun sig i 1929 ind i Socialdemokratiet. I 1932 blev hun opstillet til Landstinget. I 1936 opnåede hun valg til Landstinget og den plads bevarede hun indtil Landstinget blev ophævet i 1953.

Da Landstingets formand K.K. Steinke i 1950 blev justitsminister, valgtes Ingeborg Hansen til formand – som verdens første kvindelige parlamentsformand – men da Steinke året efter vendte tilbage til Landstinget, måtte hun vige pladsen. Men i året 1952 trådte Steinke igen ud, og hun indtog atter sin plads.

Til trods for at hun ville miste sit ”Landsting”, var hun selv aktiv for forfatningsændringen i 1953.

Efter tiden i Landstinget valgtes hun til formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens bekæmpelse, og hun blev medlem af det juridiske udvalg under Europarådet.

Den 18. februar 1934 blev hun – 48 år gammel – gift i Munkebo Kirke med ungdomsvennen, gårdejer Hans Jørgen Madsen fra ”Nørrelund” i Højby, men dengang bosat i Dræby på gården ”Østergård Møllegård” i Munkebo Sogn. Selve bryllupsfesten blev holdt i Fyns Forsamlingshus for familie, naboer og venner, hvor et billede af bryllupsgæsterne med brudeparret i centrum kan ses på Arkiv.dk under Munkebo Lokalarkiv. Men da hun havde sin egen sagførerforretning i København og ægtefællen sin fynske gård at passe, blev hun boende i København.

Man kan vist roligt sige, at det har været et par noget forud for sin tid, og et sikkert samtaleemne i familie og venskabskredse, og måske for nogle har det også været set på med lidt misundelse, hvem ved!

Det blev et lykkeligt ægteskab, hvor ægtefællerne besøgte hunanden i ferierne, og hvor den københavnske sagfører i kortere perioder var landbokone, med hvad dertil hører af forpligtelser.

Men hun var og blev københavner, og selv sit otium ønskede hun at tilbringe i hovedstaden og ikke på Fyn.

Det skulle hun dog ikke komme til at opleve. En pludselig indtrådt hjertelammelse afbrød i 1954 et sjældent politisk, kvindepolitisk og socialt engageret virke.

Hans Jørgen Madsen købte på sine gamle dage en villa i Dalum, hvor han døde den 21.07.1964.

Begge ligger begravet på kirkegården i Munkebo.