Foretagsomhed og erhverv, som man har kunnet møde i Højby gennem tiden (2)  

Højbynyt  nr. 3,  maj 2022.

af Klaus Rokkjær, Højby Lokalhistoriske Forening

På en tidligere tur har vi bevæget os ad Højbyvej fra øst, været et smut op ad Nørrelunden og fortsat til Svendborgvej, som vi nu krydser og når til Højbyvej 48 ,SuperBrugsen Højby. Den blev bygget her i Bakkegårdens have i 1967. Den er ombygget/udvidet mange gange siden med slagterafdeling, benzintank, vaskehal og højlager. Det krævede, at en naboejendom nr. 46 blev nedrevet i 1994. Også det tidligere bageri på Klaus Berntsens Vej blev købt og nedrevet, grunden er nu tom. I 2005 overtog man posthuset og etablerede kiosk med Tips og Lotto senere åbnede Baker Boys bageri i forretningen. Brugsen havde tidligere til huse på Højbyvej 11, det kommer vi til senere.

Nu går vi over Højbyvej til det andet hjørne Svendborgvej 321. Indtil 1936 lå byens største gadekær her i nærheden og det udnyttede man, da man etablerede Højby Elektricitetsværk. Gadekæret strakte sig ud over, hvor Højbyvej nu ligger, næsten op til Brugsens mur, og det kunne man bruge til at udlede kølevand. Elværket blev bygget og sat i drift 1909 og var ejet af et aktieselskab, som lokale borgere havde stiftet. Inden da havde man vel kun mand-, heste- og vindkraft og måske dampmaskiner. Generatoren, der blev drevet af en dieselmotor fra Burmeister og Wain, leverede strøm til de 16 aktionærer og en halv snes forbrugere i 1910. Ressourcerne var knappe dengang, f.eks. skulle en syerske betale 10 øre ekstra pr. kWh. i vintermånederne, fordi hun brugte elektrisk strygejern. Under Første Verdenskrig blev det svært og dyrt at anskaffe diesel, så man byggede en vindmølle til at supplere energiforsyningen. Trods disse udfordringer steg antallet af forbrugere og efterhånden var kapaciteten ikke tilstrækkelig. I stedet for at udbygge valgte man i 1927 at få leveret vekselstrøm fra Odense Elektricitetsværk og ændrede aktieselskabets navn til Højby Elektricitetsforsyning, som distribuerede og solgte strømmen til forbrugerne. Det varede lige til 1978, hvor elforsyningen blev solgt til EFFLA. Højby Elværks bygninger blev solgt til karetmager Kristian Bihl i 1927.

(Har du lyst at vide mere om elværket, kan du gå på arkivets hjemmeside:

www.hojby-fynlokalarkiv.dk/lokalhistorier og vælg Højby-Elværk.)

Interiør Højby Elværk med elværksbestyrer Svend Madsen, ca. 1910.
Højby Elværk 1909 set fra krydset Svendborg-Højbyvej hen mod banen. Bemærk det store gadekær hvor Højbyvej nu ligger.

Karetmagerfaget er næsten ukendt i dag, men Kristian Bihl arbejdede i træ og med alt hvad der havde med vogne at gøre, træhjul, reparation og bygning af heste- og landbrugsvogne, lad- og trækvogne , byggede lad og førerhus til lastbiler, lavede tønder og kar og dritler, slædemeder og også håndtag til diverse redskaber. I 1936 blev elværksbygningen revet ned, gadekæret sløjfet og Højbyvej rettet ud til sit nuværende forløb. Kristian Bihl byggede i stedet lidt sydligere på grunden et nyt hus med værksted i stuen og privat bolig på første sal. Der blev udvidet med yderligere en værkstedsbygning i 1960. Her fortsatte sønnen Flemming arbejdet med køretøjer, men som autoopretter. Han havde også specialiseret sig i indretning af handikapbiler. Senere blev der indrettet autoværksted, drevet af forskellige ejere, Højby Autoservice, Bilsynseksperten. Efter en brand i den nyeste værkstedsbygning blev der diagnosecenter for biler og nu har Kaos Skilte til huse her med reklameskilte til biler og facader. I den anden bygning holder Gail´s Skin & Beauty Care til i den tidligere private bolig på første sal.

Cirka hvor Brugsens personaleparkering og vareindlevering nu befinder sig, lå ejendommen Højbyvej nr. 46, byens barbersalon. Her byggede Peter Andersen i 1919 bolig med barbersalon i stueetagen. Det var almindeligt i 1920-erne at mænd blev barberet nogle gange om ugen hos barberen. Der var en ”klippekortordning” så man kunne købe 10 barberinger for 1 krone. Børn kunne ikke blive klippet om lørdagen, da var der for travlt med andre kunder. I stille stunder kunne P.A. også få tid til at passe sine bier, desuden drev han lillebil en kort periode. I starten af 1930-erne åbnede hans kone Laura damefrisørsalon på første sal. I 1962 blev forretningen i stueetagen udlejet til Preben Nielsen som drev den indtil 1980-erne, som herrefrisør.

Højbyvej 46. Barber, frisørsalon. Ca. 1950.

Nu er turen nået til Klaus Berntsens Vej nr.1, som i dag er en tom grund. Her opførte skrædder Aksel Hansen og hustru Else i 1970 forretningen ”Tøjhuset”. De havde fra 1953-1956 haft skrædderi på Nørrelunden 3, men solgte nu dame- og herretøj fra den nye forretning. I 1977 afstod de butikken ,som allerede året efter blev solgt til bagermester Niels Erik Kaalund og der blev bygget bageri bag forretningen. Mange husker sikkert, at der søndag morgener var kø foran butikken for at købe morgenbrød. 1989 blev bageriet overtaget af bagermester Axelsen, som i forvejen havde forretning på Dalumvej. Fra min hustru ved jeg, at han var flink til at invitere børnene fra den nærliggende børnehave, Skovløkken, på besøg i bageriet, det syntes de var spændende. I 2011 lukkede bageren, ejendommen blev købt af Superbrugsen og revet ned i 2012.

Klaus Berntsens Vej 1, ca. 1990.

En anden skrædder, som ligeledes havde haft skrædderi på Nørrelunden 3, byggede på nabogrunden Klaus Berntsens Vej nr.3. Det var Oluf Ingemann Rasmussen og Kathrine som fik opført renseri, med privatbolig bagved. Virksomheden ophørte i 1978 da Den Danske Provinsbank indrettede en filial, dengang opstod der bankfilialer rigtig mange steder med både kunderådgivning og kassebetjening. Med Sparekassen Fåborg i Bakkegården og Bikuben på Højbyvej var der således 3 pengeinstitutter i Højby . Dengang var renten høj og gebyrerne små, kontanter kunne skaffes alle steder og negativ indlånsrente var kun noget, man havde hørt om fandtes i Schweiz. Provinsbanken blev i 1991 til Danske Bank, som lukkede afdelingen i 1993. Genbrugsen åbnede 1998 hvor frivillige sælger tøj og indbo og hvor overskuddet går til velgørende formål.

Klaus Berntsens Vej 3, ca. 1986.

Klaus Berntsens Vej 5-7 ,Aldi byggede her en ny afdeling som åbnede i 2005 og lukkede igen i 2017, efter at kæden havde haft et stort underskud og man skar ned og reorganiserede over hele landet. Nu er der selskabslokale.

På den anden side af vejen, Klaus Berntsens Vej nr. 4 havde Mona Mortensen frisørsalon med både dame- og herrefrisør, hun startede i 1972, hvor huset blev bygget og blev ved med aktiviteten indtil 2011.

Længere nede af Klaus Berntsens Vej havde to brødre hver deres tømrerfirma. Hans E. Larsen og Kjeld E. Larsen drev forretning fra 1970-erne og Hans solgte i 1995. Kjeld (ham med grønne biler) solgte sin forretning i 2007, den blev efterhånden ændret til et skadeservicefirma og flyttede fra Højby.

Nok for denne gang, vi fortsætter senere hen ad Højbyvej i retning mod banen.