Frovin Jensen. Højbys historie fra middelalderen og frem til år 1900

Kurt Hedemand Højby Nyt nr. 4 2021

Højbys historie fra middelalderen og frem til år 1900

Frovin Jensen, født den 18.6.1879, var søn af børnehjemsforstander Kristian Ludvig Jensen, Kindstrup v/Gelsted. Frovin Jensen var friskolelærer i Højby fra 1917-1943 og døde den 12. april 1952 i Rolfsted. – I en ret ung alder kom han på Høng Husmandsskole og senere på Jelling Seminarium. Efter lidt omflakken faldt Frovin Jensen til ro på Højby Friskole og blev en elskelig lærer i over 27 år.

 

Paul George Pedersen fra Højby Lokalhistoriske Arkiv fortæller, at han har fået fortalt, at Frovin Jensen hver dag, når skoledagen var overstået, og han i øvrigt havde tid, cyklede ind på Landsarkivet i Jernbanegade i Odense, hvor han støvsugede alt vedrørende Højby Sogns historie.

Da han ikke kunne finde mere der, ansøgte han den 27.7.1926 Højby Sogneråd om et tilskud til et ca. 10 dages ophold i København for at finde flere oplysninger. Der måtte være noget mere på Rigsarkivet angående Højby Sogns historie forud for det 18. århundrede, da disse oplysninger ikke fandtes på landsarkivet i Odense. – Højby Sogneråd bevilligede kr. 100,-

Gennem alle årene, hvor Frovin Jensen forskede i arkiverne, noterede han alle disse oplysninger ned i kladde-/kollegiehæfter, som man dengang brugte i skolerne. De fyldte en hel kuffert. – Desværre måtte Frovin Jensen stoppe sit virke på Højby Friskole på grund af svigtende helbred, som også medførte, at han ikke blev færdig med manuskriptet til ”Højbys Historie”.

Da Højby Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1977 og arkivet opfordrede Højbyborgerne til at aflevere, hvad man havde liggende rundt om på lofter og i skuffer og skabe, blev Frovin Jensens gl. kuffert med alle hans kladdehæfter med notater, papirer og breve, afleveret til arkivet i Højby af hans datter, Gunlød Frovin Jensen på ”Brobæk”.

Frovin Jensens manuskript om Højby Sogns historie er inddelt i 10 kapitler

  • ALMINDELIG BESKRIVELSE. Jordbunds- & overfladeforhold.

  • Højby Sogns bebyggelse – dets nuværende udseende – dets stednavne – dets “historiske” beliggenhed.

  • HØJBY FRA MIDDELALDEREN TIL UDSKIFTNINGEN

  • Højby kommer i HANDEL og HERREMANDSEJE.

  • LIVSFORHOLD

  • UDSKIFTNINGEN – SELVEJENDOMMEN.

  • HOVERIFORENINGEN.

  • UNDERVISNING & SKOLER: Degne og lærere.

  • TILSKYNDELSE TIL ÅNDELIGT LIV – KIRKEN OG PRÆSTERNE.

  • KIRKEN

Hele Frovin Jensens fortælling kan naturligvis læses på Højby Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside under lokalhistorier.

I Fyens Stiftidende i 1952 skriver Frans Johan Ring i en nekrolog over Frovin Jensen bl.a.:

Vi kom til Højby omtrent samtidigt, kendte til hinanden fra før og var på forhånd enige om: Vi vil ikke ”slås”, – men vi vil kappes, vort arbejde i skolen må tale vor sag. Denne linje blev holdt, og det tør vist siges, at modsætningsforholdet er blevet udjævnet en del i de 27 år.

Gennem adskillige år gjorde Frovin Jensen et stort arbejde med at samle bidrag til Højby sogns historie. Desværre svigtede helbredet i de senere år, så han nåede ikke at få værket fuldført. Derimod nåede han at få udgivet et udvalgt af de mange melodier, han i årenes løb komponerede.

Jeg skylder Forvin Jensen tak for mangen god og berigende samtale på fortrolig fod. Han havde en særlig styrke i samtalen. Frovin Jensen er ikke mere, men hans gerning har sat sit spor.

Der er stadigvæk enkelte personer fra Højby, som kan huske deres skoletid hos Frovin Jensen.