Højby Friskole

“Højby Friskole”

Højby Friskole er dannet på det “Grundtvig/Kold’ske tankesæt, og opstod, da 3-4 højbyfamilier 1859 ikke ønskede deres børn undervist i “Almueskolen”.
Stævnestenen for “Friskolen” har følgende tekst “1876 KBS” for Klaus Berntsen. Klaus Berntsen var leder af skolen fra 1863 og 20 år frem.

Created with Nokia Smart Cam

 

 

Skolen startede 1859 i en lejet stue hos sognefogeden på Nr. Lyndelsevej 21 med Didrik Johansen som leder – der var 5 elever.
De følgende år var præget af “borgerkrig” i Højby – for og imod Grundtvigs skoletanker. 1869 flyttede “Friskolen” til Højbyvej 27 og 1887 videre til Højbyvej 29, indtil 1900, da skolen lukkede pga. forældrekredsens uenighed om ansættelse af en ny lærer.
1909 var dampen gået af forældrekredsens uenighed og “Friskolen” blev igen med 27 elever genopstartet på Svendborgvej 80. På denne adresse var skolen aktiv indtil 1978, hvor skolen fik nye rammer i “grusgraven”, Hestehøjvej 80, og fremstår i dag som en moderne og tidssvarende skole med overbygning for 8. og 9. skoleår.