Højby Skole

“Højby Skole”

– for ethvert samfund er skolen en hjørnesten, og også “Skolen” fik ved flytningen af stævnepladsen 1876 sin egen stævnesten. Skolen var på daværende tidspunkt placeret på sydsiden af Højbyvej med kirken som nærmeste nabo.

Stenens pålydende er ” 1876 HM” for Hans Møller ( HM var lærer på skolen).

Created with Nokia Smart Cam

 

Højby’s første skole blev bygget 1740, og var placeret hvor der i dag er urnegravpladser på Kirkegården. Skolen blev 1828 udbygget efter kronprins Christian (senere Chr. 8) med prinsesse Caroline Amalie havde besøgt skolen 1827, og forlangt forholdene for såvel elever som lærer forbedret.
1895 blev skolebygningen reven ned, da skolens  vandforsyning var stærkt forurenet fra kirkegården, som var nærmeste nabo. Der blev bygget ny skolebygning beliggende Højbyvej 66. Disse bygninger rummer i dag fritidsordningen, sundhedsplejen og lokalhistorisk arkiv.

1959 byggedes 3. skolebygning bagved Højbyvej 66, og denne bygning fik en enorm udbygning 1979-80 sammen med den 1. idrætshal.  2002 lykkedes det at få bygget Hal 2 og Multihal.
Skolens adresse er i dag Nørrelunden  20.