Højby Kro

“Højby Kro”

“Ældre” højbyboere kalder stadig hjørnet modsat Brugsen/Bakkegården for Kroen, men Kroen blev nedlagt 1994 – så nu kan du selv vurdere, hvor “ældre” du selv er !

Højby Kro, Højbyvej 50, matr. 29 b

Stævnestenen for Kroen er  “1876 VPS” for Wilhelm Pedersen

Created with Nokia Smart Cam

I slutningen af 1700-tallet omtales Christen Hansen, som beboer af “et hus uden jord” på matriklen. 1822 sælger Hollufgård bygningen til handelsmand Jørgen Nielsen som selveje. 1825 forsikres loddet som kro, og beboeren Poul Rasmussen omtales som kromand. Poul Rasmussen’s enke Kristine gifter sig med Wilhelm Pedersen, hvorfor det er hans monogram, som præger stævnestenen  1876.
1933 ophæves landbrugspligten for den tilhørende jord, som tilsyneladende er tilkøbt siden slutningen af 1700-tallet, og skøde skrives til Valdemar K.H.Jørgensen, Nedergade  30 Odense.
19. okt. 1941 brænder den gamle kro ned, men bygges op igen, og ejerskabet skifter adskillige gange indtil Kroen erklæres konkurs første gang 22. aug. 1980. Boet overtages af Tarm Bank, som videresælger, men igen 1993 går Kroen på tvangsauktion.
1994 omdannes bygningen til kontorer og først Rank Zerox og senere Calwin holder nu til i den flot velholdte tidligere krobygning.

luftfoto højby kro 1939