Højbys Fattighuse 1822 – 1941.

Fattighuset set fra Nørrelunden. – I baggrunden til venstre ses Østergård, og til højre ses Højby kirke
Foto: Højby Lokalarkiv. Ca. 1910

I gamle dage havde man fattiglemmer, eller kort og godt lemmer, siddende rundt omkring i
landets fattighuse, eller gårde. De havde inden s da været inderste, d.v.s. boet til leje ved
en husmand eller gårdmand, men havde ikke kunnet klare det, enten rent
helbredsmæssigt eller måske økonomisk, og så havnede man altså i byens fattighus.
Ud over den skam, som det ganske givet har været for de fleste, har dette slet ikke været
noget rart sted at være og slet ikke for børnefamilier.
Vi har i Højby haft 2 fattighuse, hvoraf det første og ældste lå i haven til ”Østergård” lige ud
til Højbyvej, hvor ”Nørrelunden” går om til Højby Skole.
Det blev i 1822 af Hollufgård solgt for 50 rigsdaler til Højby sogn, repræsenteret ved
sognefoged og gårdejer Niels Andersen på ”Højbygård”. På dette tidspunkt kaldtes huset
for”Hospitalet”, men med den samme funktion, nemlig forsat at være fattighus for de af
Fattighuset set fra Nørrelunden. – I baggrunden til venstre ses Østergård, og til højre ses Højby kirke
Foto: Højby Lokalarkiv. Ca. 1910
sognets beboere, der ikke havde andre steder at være, og som sådan fungerede det, indtil
den sidste beboer flyttede ind på det nyopførte alderdomshjem i Nr. Lyndelse by i august
1938, hvorefter fattighuset blev revet ned i 1941.
Der havde ligeledes i mange år været et samarbejde mellem kommunerne: Gestelev,
Højby, Nr. Lyndelse, Nr. Søby, Sdr. Nærå, og Årslev, der drev Lumby Forsørgelsesanstalt
i Nr. Lyndelse, hvor man også anbragte folk på sognenes regning.
Denne arbejdsanstalt som den også blev kaldt, var man imidlertid blevet enige om at
sælge, og i stedet opførte man et helt nyt og moderne alderdomshjem i Nr. Lyndelse by,
hvor også Fraugde og Allerup- Davinde kom med i 1938.

Den sidste beboer i fattighuset i Højby var Ansine Helene Andersen, gift Jensen, født 24.
januar 1851 på ”Hesselagergård”. – Hun var født uden for ægteskabet, men kom i pleje i
et godt og kultiveret hjem hos en slagtermester i Svendborg.
Helene, som hun blev kaldt, var meget interesseret i musik og teater og kom i 1882 ind
som elev i det kongelige køkken på Amalienborg. Senere blev hun husjomfru rundt på
flere store herregårde, bl.a. Voergård i Vendsyssel.

Helene Jensen blev sidste beboer i fattighuset – foto ca. 1938.

I en sen alder bliver hun gift med en forvalter Jens Chr. Jensen, som starter en
vognmandsforretning på Sjælland, men på et tidspunkt tog han og Helene til Fyn og
flyttede ind i huset her i 1906, ” iflg. folketællingen i Højby samme år”.
Jens Chr. Jensen døde 1918 i Højby, 62 år gammel, og Helene døde i 1950 på
alderdomshjemmet i Nr. Lyndelse, 99 år gammel.
For at man kan forstå, hvilket forhold disse personer levede under i datidens fattighuse,
kan jeg fortælle, at Højby gamle fattighus indtil 1837 var 5 fag langt og 5 fag bredt. (dvs.,
ca.7,5 x 7,5 meter). – Loftshøjden var 7 fod. (dvs. 2,20 meter). – Der var indrettet 4 stuer
og 2 forstuer til 4 familier. – Hver familie havde således 14 m2 til sin rådighed.
Huset var af bindingsværk med lerklinede vægge og stråtag, der var én skorsten og én
bageovn. Gulvet bestod i hele huset af brændte sten og køkken fandtes ikke.
For at sætte dette i perspektiv, boede der iflg. folketællingen i 1834 dette år 13 personer i
huset, hvoraf 6 af disse var børn mellem 3 -14 år, hvilket var 4,3 m2 til, hver person!!!
I 1837 blev der bygget 4 fag til huset, hvoraf de 2 fag var til brænde og tørvehus, så nu var
den del af huset, der var beboet, på 10,5 x 7,5 meter og stadig 4 stuer og 2 forstuer. –
Hver familie havde således nu 19,7 m2 til sin rådighed.
I 1855 blev der bygget et nyt fattighus på Uglebjerget, der hvor nu Selleshøjvænget 11
ligger, på matr. Nr. 11r. – Det var grundmuret og med stråtag, én skorsten, én bageovn,
gulvet af brændte sten og køkken fandtes ikke. Her var ligeledes plads til 4 familier. –
Værelsernes længde var 14 fod (4,39 meter), bredden 13 fod (4,08 meter). Loftshøjden 8
fod (2,51 meter). – Altså 19,7 m2 pr. lejlighed.
Dette hus nedbrændte til grunden den 2. november 1903 og blev ikke genopført.
I en indberetning om fattighuse i Danmark til Indenrigsministeriet skriver Højby Sogneråd i
1883, at der i huset i Højby by er 3 lejligheder med 2 personer i hver.
I huset nord for byen er der 4 lejligheder, hvor kun 2 af lejlighederne er beboet, nemlig
henholdsvis 2 og 5 personer. Husene og lejlighederne er i ordentlig stand.

Paul George Pedersen
Højby 2008
NB. Artiklen har tidligere været bragt i Højby Nyt