Højbyvej 32 – Højbys turistbusser

Artikel nr. 6 i serien “Foretagsomhed og erhverv som man har kunnet møde i Højby gennem tiden”

af Klaus Rokkjær, Højby Lokalhistoriske Forening

Sidst besøgte vi den gamle brugs, hvor banen krydser Højbyvej. Nu bevæger vi os over vejen til Højbyvej 32, som blev bygget 1898 til værksted og hjem for snedkermester Peder Nielsen og hustruen Sophie. Den vestre del af huset, som har gavl ud mod vejen, har været udstilling/værksted, og bagved har der været værkstedsbygning med snedkeri. I 1902 opførtes en stor skorsten tæt på værkstedet, der blev installeret dampmaskine, som leverede kraft til snedkeri maskinerne. Omkring 1907 blev der bygget en vindmølle til supplement af energiforsyningen.

Højbyvej 32. Ca. 1909

I 1911 fik man strøm fra Højby Elværk. På et lidt senere foto, hvor Peder Nielsen står sammen med fire medarbejdere, bekendtgør skiltet på væggen, at det er både et møbel- og bygningssnedkeri, hvor der leveres alt fra vugge til grav. Trods alsidigheden har Peder Nielsen alligevel udvidet forretningen med både handel med frugt, måske startende med frugtkasser, til selv at dyrke frugt på et tilstødende areal, som han erhverver i 1926. Heraf kommer øgenavnet ”Pæresnedkeren”. I 1920 ophørte snedkeriet, men frugthandel tog over, samt vognmandskørsel og persontransport med lillebil.

Snedkermester Peder Nielsen (th) med sine svende. Ca. 1910. Bemærk skiltet.

I 1944 overtog sønnen Niels Peder Nielsen ( ham hvis erindringer jeg ofte har brugt). Der var flere biler, men grundet krigen måtte de ikke bruges, så da foregik kørslen med hestevogn. I 1944 nedrives værkstedsbygningen samt det gamle frugtlager, og vestenden forlænges til nyt frugtlager med lejligheder på førstesalen. Efter 1945 kom der gang i bilerne igen med både frugthandel og vognmandsforretning. Frugthandlen stilnede efterhånden af og ophørte i starten af 1950-erne. Men Niels Peder og Frigga havde i mellemtiden anskaffet sig turistbusser. Efter krigen opstod der et behov for at komme ud at se verden, og de arrangerede busture rundt i Europa. De gik oftest til Tyskland , men også Schweiz og endda Italien. Konceptet var, af sted med bussen, overnatning i telte (spidstelte uden bund), Frigga og Niels Peder sørgede for morgenmad og frokost, og den varme mad blev indtaget på lokale kroer undervejs. Efterhånden som skolebus blev indført blev det også en del af vognmandsforretningen.

 

Bagagen pakkes. Afgang fra Albani Torv. Ca. 1959.

Niels Peder og Frigga i gang med forplejningen på tur til Rhinen

Der er slået lejr. Kaffen måske på vej. Ca. 1959.

 

I 1973 solgtes busser og forretning til sønnen Ib Nielsen. I 1976 blev der bygget en hal bagved, til garage til busserne. Ib fortsatte med buskørsel, til sportsarrangementer, udflugter, skolebus og efterhånden også de populære indkøbsture til Tyskland. Ib og Karen solgte forretningen og køretøjer i 1986. De overtog en butik i Nørregade, Odense og handlede med artikler til husdyr.

Det var nu slut med erhverv i Højbyvej 32, indtil Bodil (Ibs søster) overtog ejendommen, og sammen med sin mand, Jørgen Lund, startede med virksomheden Hwims dyrefoder. En engros forretning med lager i hallen og Jørgen kørte rundt med salgsvogn over hele landet, medens Bodil passede telefon, regnskab og pakkede varer. Dette varede fra 1991 til 2004, hvor datteren Lonni overtog forretningen og flyttede den til Kolding.

Vi forsætter vores tur næste gang hos snedker Nielsens nabo, cykelsmed Sander m. fl.