Brobæk

“Brobæk”

På sydsiden af Højbyvej efter Kirken er
“Brobækgården”, Højbyvej 35, matr 4a beliggende
Stævnestenen for “Brobæk” er 1848 LHS for Lars Hansen og 1876 HLS for Hans Larsen.

Created with Nokia Smart Cam

“Brobæk er første gang registreret i 1664 til 1688, hvor “Odensegård” (Odense Slot) ejede gården, som dog lå ubeboet hen. 1703 havde samme ejer indsat Niels Pedersen som fæster. “Odensegård” afhænder i 1798 gården til ” Hollufgård”, som dog videresælger i 1813 til Lars Nielsen for 15.000 Rbd som selvejer. 1816 deles ejerskabet pga. skilsmisse mellem ægtefællerne Karen og Lars.
“Brobæk” lå indtil 10.maj 1891 over for Kirken på den nordlige side af Højbyvej (hvor Højby Lokalarkiv har til huse i dag), men nedbrændte totalt på denne dato. Oktober 1891 nyopførtes “Brobæk” på nuværende areal af ejeren Hans Larsen.
Jorden er i dag solgt fra og udstykket til parcelhusgrunde, og ejendommen er privat beboelse.

 Foto Brobæk

Foto af Brobæk.