Kærsagergård

“Kærsagergård”

Ud ad Nr. Lyndelsevej på højre side gemt bag husrækken ligger

“Kærsagergård”, Nr. Lyndelsevej 21 b, matr. 9b

Stævnestenen tilhørende gården er “1848 JHS” for Jens Hansen, og “1876 NRS” for Niels Rasmussen.

Created with Nokia Smart Cam

Ejerskabet i 1664 – som er den første registrering på gården – er som mange øvrige højbygårde Odensegård ( Skt. Kloster). 1688 overgår ejerskabet til borgmester Jens Eriksen, Odense ( på daværende tid var borgmesteren ikke folkevalgt, men udnævnt af  kongen som dennes repræsentant ). 1709 knyttes “Kærsagergård”- ca. samtidig som Lundsgård på Højbyvej- til Ørritslevgård, en hovedgård beliggende 15 km. fra Odense i retning mod Otterup. 1721 videresælges “Kærsagergård” til Hollufgård, som løbende gennem 30-40 år har tilkøbt mange af højbygårdene.
1813 køber Rasmus Hansen, “Kærsagergård” fra Hollufgård for 15.000 Rbd. Sønnen fra nabogården Bøgeskovgård, Jens Hansen, køber 1820 “Kærsagergård” og efterkommere efter J.H. fortsætter ejerskabet frem til 15. okt. 1962, hvor ejendommen overtages af a/s Kærsagergård. 1976 bliver Jørgen Peder Johansen eneejer, og dermed ejer af de 3 højbygårde Vestergård, Bøgeskovgård og Kærsagergård.

Kærsagergård hovedbygning

                                                                                                  Hovedbygningen til Kærsagergård