Bøgeskovgård

“Bøgeskovgård”

På vej ud ad Nr. Lyndelsevej ligger på højre hånd:

“Bøgeskovgård” , Nr. Lyndelsevej 17 matr. 9P

Stævnestenen er “1848 HMS” for Hans Madsen, og “1876 AJS” for Anders Jørgensen.

Created with Nokia Smart Cam

 

1664 ejes “Bøgeskovgård” af Odensegården og følger ejerskabet sammen med Granly i 1688 til Jens Lassen, Krumstrup i Ryslinge, som efter 11 års ejerskab videresælger til Hollufgård. Ejerskabet fortsætter ind til 1807, hvor den tidligere fæster Mads Hansen køber som selvejer. 11 april 1826 nedbrænder “Bøgeskovgård” totalt, og ny opføres allerede 25 september samme år. Mads Hansen’s familie ejer ejendommen frem til 1966, hvor den tilskødes H.H.Hedelund Jensen, gartner i Stige, men beboes af fabrikant Børge Lund Poulsen.
Børge Lund Poulsen var under slutningen af den tyske besættelse kendt for at lede den illegale aflytning af telefonforbindelsen til og fra Gestapo’s hovedkvarter , Husmandsskolen i Tarup.
1973 overtager Jørgen Peder Johansen fra Vestergård også “Bøgeskovgård”

bøgeskovgård