NØRRELUND

Landsbyen Højby var ved oprettelsen af Stævnepladsen i 1848 en udpræget øst-vest orienteret bebyggelse, den længst mod øst beliggende gård var og er
“NØRRELUND”, Nørrelunden 5, matrikel 12 a.
Stenen er markeret LKS 1848 for Lars Knudsen, og FMS 1876 for Frederik Madsen
Her vist fra 1876

Created with Nokia Smart Cam

Den første omtale vi kender om “Nørrelund” er tilbage fra 1664, hvor gården er under ejerskab fra Odensegård. ( Efter Enevældets indførelse 1660 blev Odensegård bolig for Stiftsamtmanden over Fyn. Bygningen kendes i dag som Odense Slot i Kongens Have.)
Fæsteren i 1664 hed Hans Nielsen.
1766 er “Nørrelunds” fæster Rasmus Hansen og gården ejes på dette tidspunkt af Hollufgård. ( Hollufgård er registreret første gang 1487, hovedbygningen opført af Jørgen Marsvin).

15.juli 1815 foreligger de første papirer på overgang fra fæstegård til selveje for “Nørrelund”. Grunden til frasalg af jord fra herregårdene skyldes, at den danske stat gik bankerot i 1813 pga. deltagelsen i Napoleonskrigene på den tabende part, og der skete en pengeombytning, hvorved adelen kom i likviditetskrise. Den oprindelige købspris lød på 11.000 Rbd. men blev aldrig betalt fuldt ud, og først 16. maj 1821 gik den endelige handel i orden med betaling af 3.400 Rbd. Handelen foregik mellem Lars Knudsen og von Heinen’s fallitbo. (von Heinen-familien havde ejet Hollufgård i perioden 1726-1821)

H09723_002 (3)

Luftfoto af “Nørrelund” fra 1958 set fra syd.
Ejendommen drives i dag som hestestutteri.