Ringridning i Højby – kan du hjælpe os ?

Gennem tiden har der været afholdt ringridningsstævner i Højby – billedet ovenfor viser en situation fra omkring 1920. Vi ved ikke præcist, hvor i Højby det foregik. Hvis du kender noget til en ringriderplads, hører vi meget gerne fra dig !? 

Fastelavnsringridning – er der nogen, der kender til det?

På arkivet har vi disse fine billeder!

Arne Larsen fra Granly – ringridderkonge engang sidst i 1930erne.
4 drenge til hest! Den blå pil peger på Arne Larsen fra Granly.
Axel Larsen fra Fuglekilde, ca. 1947.
Ringridning i Højby.

I 1950 har der både været dyrskue og ringridning i Højby.

Torsdag, den 25. maj 1950 har Fyens Stiftstidende en lille notits om det kommende dyrskue i Højby. Dyrskuet skulle afholdes tirsdag, den 13. juni 1950. “Der er indmeldt 306 Katalognumre. Foruden de sædvanlige Specialudstillinger vil der blive arrangeret Ringridning paa Dyrskuet, der har faaet en udmærket Plads ved Landevejen paa Lindegaardens Marker overfor Mejeriet. Dyrskuet slutter med en Aftenfest, hvorved lokale Kræfter vil opføre Hostrups “Feriegæsterne”.”

Oprindelig var dyrskuet planlagt til den 15. juni 1950. En del af “Højby`erne” skulle dog til guldbryllup i Jylland. Derfor blev skuet flyttet fra den 15. juni til den 13. juni! Dyrskuet var så stor en succes og publikumstilstrømningen så stor, at billetterne ved middagstid var udsolgte, og derfor blev der i en fart lavet nogle flere.

 

Billedet nedenfor viser aktører fra Højby Ungdomsforening i dilettantforestillingen “Eventyr på fodrejse” , – opført 13.6.1951 i “Østergård´s have, – som afslutning på dagens dyrskue. 

Fra venstre:
1. Gunlød Frovin Jensem, “Brobæk”, Højbyvej 35
2. Knud Hempler, Højbyvej der hvor Kl. Berntsensvej starter.
Øvrige medvirkende:
Hans John Jensen, “Brobæk”, Højbyvej 35.
Laurits Kristiansen, “Torsagergård”, Højbyvej 41.
Helge Nielsen, “Bøgeskovsminde”, Rindebækvej 6.
Agnethe og Arne Eg Larsen, friskolelærer, Svendborv.325

 

På arkivet har vi også dette billede. Vi mener, at det er fra Bøgeskovgård ca. 1935.

 

Vedr. dyrskue i Højby. Den 1. Maj 1947 havde Fyens Stiftstidende en artikel om dyrskuet i Højby. Her fortælles: ” Det var i Fjor, man flyttede dette Skue fra Odense til Højby, idet man bl.a. gerne vilde af med betegnelsen “det lille Skue” (i Forhold til Fællesskuet) og ogsaa gerne vilde have det ud i Foreningernes naturlige omgivelser. Man enedes om hvert Aar at fastsætte Stedet for Afholdelsen og har altsaa i Aar atter valgt Højby, fordi Pladsen her er udmærket egnet og har nær Beliggenhed til de Omraader, hvorfra et meget stort Antal af tilmeldte Dyr som Regel kan ventes at komme.”

Tilslutningen var også stor, – 18 samlinger malkekvæg og 27 samlinger kvier, – 24 enkelte køer og 80 enkelte kvier, – samt et pænt antal heste. I alt var der tilmeldt 336 katalognumre. Foruden det røde malkekvæg er der 9 dyr af jerseyrace, 20 svin og 3 får. Af heste er der 9 belgier, 11 jyder og 11 oldenborgere. Til skuet var der også knyttet en maskinudstilling og en husholdningsudstilling. Dagen afsluttedes med en med teaterforestilling, – “Eventyr paa Fodrejse”, – og bal i forsamlingshuset. 

Udover dyrskuet på Lindegårdens marker overfor Mejeriet, har vi fået fortalt, at der også er blevet afholdt dyrskue på Bakkegårdens marker. 

En kommentar til “Ringridning i Højby – kan du hjælpe os ?”

  1. Hanne har fortalt, at hun som barn var til dyrskue på marken overfor mejeriet, – der hvor Lars’ værksted ligger.

Der er lukket for kommentarer.