Torsagergård

“Torsagergård”

Bag Højby Kirke godt tilbagetrukken fra vejen ligger den gulmalede
“Torsagergård”, Højbyvej 41, matr. 2a.
Stævnestenen for “Torsagergård” er markeret med “1848 CPS” for Christian Pedersen og “1876 LKaS” for Lars Kristiansen.

Created with Nokia Smart Cam

Først kendte registrering om “Torsagergård” er fra 1664 og beboeren hed Knud Larsen, men ejendommens navn, som hentyder til en nordisk gud, kunne tyde på, at gården har langt ældre rødder!  1688 ejes “Torsagergård” af Sct. Hans Kirke ( beliggende Nørregade, Odense) og Jens Rasmussen er fæstebonde. Gården kaldes også i folkemunde “Annexgården” pga. tilknytningen til Kirken.
20.januar 1818 sælger Stiftamtmanden i Odense gården til Peder Nielsen som selvejer for 6000 Rbd. Ejendommen overgår senere til sønnen Christian Pedersen.  1830 frasælges en del af jorden til “Brobækgården” (matr.2b) og 1901 tilkøbes et moselod (matr. 2c) fra samme “Brobæk”. 1948 overtager Lautits Kristiansen “Torsagergård” og overgiver den til sønnen Anders Peder Kristiansen i 1970, som driver ejendommen i dag som landbrug.

 

Foto af “Torsagergård” som viser dens nære beliggenhed til Højby Kirke.