Trunholm

“Trunholm”

Bag busk og hegn på Højbyvejens sydside ligger gården:

“Trunholm” , Højbyvej 3, matr. 19a

Stævnestenen for “Trunholm” er  “1848 PHS” og “1876 JPS” 

Created with Nokia Smart Cam

 

Gården er første gang nævnt 1664, hvor Madts Hansen var fæster for Odensegården, som imidlertid overdrog “Trunholm” til Odenses borgmester Jens Eriksen i 1668.
Godt tyve år efter overdrages gården  til Hollufgård, som fæster Christian Hansen i godt tredive år til 1723. “Trunholm” tilskødes Peter Hansen 15. juli 1815 som selvejer for 9.000 Rbd og 1835 frasælges matr. 19b til Jens Berg på Lindvedgård, og Peder Hansens 3. hustru Karen Larsdatter overdrager den resterende  del til sønnen Jørgen Pedersen for 8.000 Rbd.
I begyndelsen af 1900-tallet frasælges matr. 19h-i-l og m til opførelse af beboelseshuse på Højbyvej. Omkring årtusindskiftet var “Trunholm i medierne, da et religiøst kollektiv med blandt andet den tidligere fodboldspiller Lars Elstrup tog ophold i bygningerne.
I dag er “Trunholm” privat beboelse.