Granly

“Granly”

På hjørnegrunden Højbyvej og Nr. Lyndelsevej i sydgående retning er

“Granly”, Nr. Lyndelsevej 2, matr. 8a

Stævnestenen for ” Granly” er “1848 HLS” og  “1876 HLS” -altså samme person.

Created with Nokia Smart Cam

 

I året 1664 var Dalum Kloster ejer af “Granly”. Dalum Kloster var overgivet til
Jens Lassen, som kongen skyldte en stor sum efter sin tabte krig mod svenskerne og fredsslutningen i Roskilde, som kostede Skåne. I 1688 flytter Jens Lassen, som i mellemtiden er udnævnt til landsdommer og flyttet fra Kristiansdal ( Dalum Kloster ) til Krumstrup Hovedgård i Ryslinge og medtog bl.a. ejerskabet af  “Granly”. Hollufgård overtager gården 1768 og fæster landsoldat Hans Hansen, som har giftet sig med den tidligere fæsters enke Apelone Knudsdatter. Efter Hans Hansens død gifter enken sig med Lars Hansen, som dermed overtager fæsterrollen. 30 år senere køber Lars Hansen “Granly” fra Hollufgård som selvejer for 10.000 Rbd., men må 4 år senere tilbageskøde gården til Hollufgård, da betalingsbetingelserne ikke kunne overholdes. 1822 sælges “Granly” til pastor Christian Iversen Hvalsøe, Allerup for 1.600 Rbd.  Lars Hansens søn Hans Hansen køber 1845 “Granly” – Hans Hansen er gift med Laurentine Langhoff, som er i familie med pastor Hvalsøes kone.
1878 bygges nyt stuehus og 1908 udbygges “Granly” mod syd og vest.
Ved olympiske lege 1912 i Stokholm vinder Henrik Larsen “Granly” en olympisk sølvmedalje som deltager på det danske gymnastik hold. “Granly” bliver i familiens eje til 1993, hvor Hanne og Klaus Brøndum køber ejendommen. I dag ejer Lene og Morten Norberg gården og fra parcellen drives Norberg Foto, L.H.-Data og Kattens Værn.

Granly

                                                                                                           Luftfoto af “Granly”