Veterantog på Højby station

Kørsel med veterantog med 3 passagervogne mellem Odense og Højby d. 26. november 2022. Kørslen var en del af et julearrangement hvor passagerer kunne udveksles i Fruens Bøge. Damplokomotivet foretager omløb på Højby station for returkørsel til Odense. Damplokomotivet er et litra K nr. 563 bygget i Tyskland i 1899. I drift hos DSB forskellige steder i Danmark indtil 1956, hvor det udrangeres og overdrages til Jernbanemuseet.
Fotograf: Thorben E. Jørgensen