Frovin og Kathrine Jensen

Frovin Jensen (18. juni 1879 – 12. april 1952) og Kathrine Schultz (5. maj 1884 – 9. april 1940) i skolegården på Højby Friskole ca. 1924. Frovin og Kathrine blev gift den 28. okt. 1909 i Aagaard Valgmenigheds Kirke. I sit andet ægteskab var Frovin Jensen gift med Gudrun Larsen ( 17. marts 1914 – 21. juni 1998). De blev gift den 29. juni 1949 i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke. Frovin Jensen var friskolelærer i Højby fra 1917-1943.