Fuglekilde

“Fuglekilde”

Hvor Højbyvejens vest ende svinger og bliver til Nr. Lyndelsevej ligger

“Fuglekilde”, Nr. Lyndelsevej 1, matr. 18a

Gårdens stævnesten er ” 1848 MHS ” for Mads Hansen og ” 1876 LKS ” for Lars Christensen.

Created with Nokia Smart Cam

“Fuglekilde” har haft samme type ejerskab som flere af de øvrige højbygårde, nemlig: Odensegård 1664, borgmester Jens Eriksen 1688 og Hollufgård 1699. 1701 deles fæstebyrden på 2 fæstere, da en stedsøn Hans Christoffersen overtager 1/2-delen af jorden. Anders Rasmussen overtager 1782 den samlede fæsteret- og pligt indtil  1805, hvor han  overtager Hollufgårds andel  for 6200 Rbd.og bliver eneejer. Januar 1806 frasælger han en udlod på 42 tdl. til Niels Jørgensen fra Lindskovgård for 4800 rbd. og allerede 1808 er restgælden til von Heinen på Hollufgård betalt. Familien efter Anders Rasmussen fortsætter ejerskabet indtil kommunen 9. januar 1969 køber “Fuglekilde” af Aage Larsen.
1909 bygges nyt stuehus. 1925 brænder alle driftsbygningerne og det gentager sig igen 4. november 1979. Efter branden nedrives det gamle stuehus, og der opføres en carport ved siden af det “nye” stuehus. Ingrid og Carsten Voetmann forpagter gården fra maj 1974 og køber gården 24. april 1976. De ejer i dag stadig “Fuglekilde” og driver de 36,7 hektar jord.

Ejendommen er solgt til Voma Holding a/s v/Ole & Hanne Vorm og delvis nedreven 2019.

Fuglekilde