Højbystenen.

På Højby Skole ligger en stor sten – og 2 lidt mindre – lige overfor hovedindgangen. Den er flot at se på, og i de næsten 20 år, den har ligget der, har mange børn kravlet rundt på den. Der er også blevet gjort forsøg på at ”flytte på stenen” i leg, – dog uden succes!

Under arkivering af diverse dokumenter på lokalarkivet fandt vi en seddel, hvorpå der stod ”Højbystenen ved Højby Skole vejer: 30563 kg”. 

Army Jacobsen, viseskoleinspektør på Højby Skole 1981-2008, fortæller i januar 2024 bl.a.:
I forbindelse med udgravningerne til og anlæggelse af motorvejen til Svendborg og forlængelse til ring 3 samt den store afkørsel til den fynske motorvej opdagede jeg på vej til Højby af Hvilehøjvej, at der lå en kæmpe sten på østsiden af Hvilehøjvej.

Krydset markerer ca. stedet, hvor Højbystenen blev fundet under udgravningen.


Jeg mener at kunne huske at prisen for at flytte stenen sammen med de to andre sten, som også stammede fra udgravningerne, kostede kr. 15000.
Stenen blev også registreret som Højbystenen. Jeg tror det var på Naturstyrelsens hjemmeside under “Store sten i Danmark”. Den var på det tidspunkt med sin størrelse og vægt på godt 30 tons nr. 96 blandt største sten i Danmark.
I forbindelse med et arrangement på skolen lavede vi en konkurrence om stenens vægt, som jeg havde holdt hemmelig.
Der var rigtig mange, det gættede på stenens vægt og en enkelt familie gættede på 30 tons og vandt dermed hovedpræmien et digital camera.
Der var mange fine præmier, som var sponsoreret af mange af skolens leverandører og samarbejdspartnere.”

Army forklarer:
Mobilkranen, som kom med stenen, kunne veje stenen til ”lidt på den anden side af 30 tons”, da den blev løftet på plads.”

——

Artiklen i “Højby Nyt” om Højbystenen:

Højbystenen
Højby Nyt Nr. 2 Marts 2005
Af: Army Jacobsen, viceinspektør Højby Skole

I forbindelse med motorvejsbyggeriet langs Hvilehøjvej gravede man i foråret 2004 en meget stor sten frem, en sten, der hører til blandt de største i Danmark.
Stenen lå nogen tid et stykke fra Hvilehøjvej, hvor viceskoleinspektør Army Jacobsen fik øje på stenen.
Efter henvendelse til entreprenørselskabet, som står for motorvejsbyggeriet, fik Army stenen foræret mod selv at hente den, og det er jo ikke noget, man lige gør med en trailer.
Ved hjælp af firmaet ”Eventyrbilerne” blev stenen lørdag den 2. oktober 2004 løftet af en mobilkran og anbragt på en blokvogn og kørt til skolen, hvor mobilkranen så igen løftede stenen og satte den på plads.
Stenen står på runddelen over for skolens hovedindgang, hvor ungdomsskolens tidligere barakker lå.Stenen er gravet lidt ned i jorden, så det ser ud som om, den vokser op af jorden.

Stenen er ca. 3 meter lang, ca. 2,5 meter høj og ca. 2 meter bred.
Det er planen, at der yderligere skal opsættes nogle mindre sten på arealet, sten som også er fundet ved motorvejsbyggeriet samtidig med, at området bliver planeret i løbet af foråret.
Hvad stenen vejer, ja det bliver en hemmelig lidt endnu?!
Den 31. marts er der et ”åbent hus” arrangement på skolen, og i den forbindelse udskriver vi en konkurrence, hvor man kan gætte på stenens vægt.

Højby Skole har haft besøg af Flemming Sigh, som er lektor på Katedralskolen i Odense. Flemming Sigh fortæller:
Det er jo noget af en moppedreng af en sten, så alene størrelsen gør den interessant og spændende. Stenen er en gnejs, og med de markante lyse og mørke bånd den har, vil eksperterne måske kalde den en pegmatitisk båndgnejs.
Hovedmaterialerne er kvarts, feldspat og biotit. En så stor sten kaldes i daglig tale for en vandreblok.
Den er dannet så dybt nede i jorden, hvor tryk og temperaturer er så høje, at der dannes nye mineraler.
Dens fortid kan således godt være noget ler fra jordens overflade, der senere er kommet dybt ned i jorden, hvor den høje temperatur og det høje tryk medfører, at der dannes nye mineraler.
Man siger, at der sker en metamorfose (forvandling). Biotit kaldes også sort glimmer. Biotit-mineralerne ligger som lag af sorte flager, der let kan pilles ud af stenen.
Jeg tror ikke, vi kan sige præcis, hvor stenen stammer fra, men tilsvarende bjergarter i fast fjeld findes på Bornholm og mange steder i Sverige og Norge, så den er kommet hertil transporteret af en gletsjer under en af istiderne”.

Højby Skole siger Flemming Sigh mange tak for disse oplysninger.
Højbystenen” har allerede fået en stor plads i børnenes og de voksnes hjerter. Den bliver brugt flittigt i undervisningen i mange forskellige faglige sammenhænge, samt i fritiden, hvor den udfordres af både store og små klatremus.
Så Højby Skole har fået et nyt varetegn, fyldt med historie og mange udfordringer.