Johannes erindringer.

Johanne Larsen (1928 – 2022) fra Granly skriver i januar 2009 bl.a. i sine erindringer:”Jeg vil fortælle om nogle episoder fra min barndom i Højby. Mit hjem var Granly, dengang en helt almindelig bondegård med køer, heste og grise.Midt i oktober 1939 fik vi i Højby og hele omegnen indkvartering af danske soldater. Vi fik to, de var på fuld kost, d.v.s. de skulle også have madpakke med, hvis de var væk hele dagen. Om …

Læs Mere

Motorløb i Højby – i 1950érne.

Knud Børge Andersen på en BSA Gold Star 500 cc. . Senere i livet blev Knud Børge ivrig svæveflyver og fungerede som instruktør indenfor dette. Han døde for 2 år siden i en alder af 89 år.

Medlemmer fra Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv husker, at der er blevet kørt motorløb på motorcykel og motorcykel med sidevogn i Højby sidst i 1950érne. Vi har fået fortalt, at det var et “Trial”, og der blev kørt på en bane, som ligner mountainbike banerne  i dag. Det var nede på engen nede for enden af det gamle spejderhus, som nu er revet ned. Man husker især  de opkørte stier og pløret, som gjorde, at …

Læs Mere

Musikrummet – naturlegeplads – en unik blanding af kunst, leg og natur

  Musikrummet – måske mest kendt undernavnet : Musiklegepladsen blev indviet d. 17. sept. 2008. Billedet til venstre fra 2008 viser området inden etablering af musikrummet og før udbygningen af den østlige del af Lindeskovgyden. Billedet til højre er optaget i samme position blot 15 år senere i 2023.

En stolt ejer af en fin motorcykel.

Jørgen Nielsen med sin motorcykel ca. 1930, Nr. Lyndelsevej 8. Han deltog vist ikke i motorløbene her i Højby i 1950érne. Du kan læse mere om motorløbene her. 

KORT OG GODT / STORT OG SMÅT – FACTS OG SAGN OM HØJBY

Højby Nyt nr. 2 2018 skrevet af Søren Rasmussen. HØJ-BY – hvorfor nu dette navn?Prøv en gang at sætte dig på cyklen ved havnen i Odense og begiv dig i sydlig retning ad Hjallesevej/Svendborgvej. Der er en stigning hen over motorvejen, men den er jo ikke naturskabt og anlagt lang tid efter Højby’s navngivning. Først v/REMA-rundkørslen er der en mærkbar naturlig stigning op ad Svendborgvej, som topper umiddelbart før Fakta/Bakkegården. Højdeforskellen mellem havnen i Odense …

Læs Mere

Skrædderværksted, Nørrelunden 3.

Billedet viser skrædderværkstedet på Nørrelunden 3. Fra venstre: sønnen Willy, skræddermester Oluf Ingemann Rasmussen, datteren Jette, svenden Aksel Hansen og skræddermesterens hustru  Kathrine Kirstine f. Mad. (billedet er fra ca 1954)

En elevs beskrivelse af tidligere friskolelærer på Højby Friskole Frovin Jensen.

  Højby Nyt – nr. 5 August 2023. Af Bodil Lund. Frovin Jensen blev født i 1877. Han stammede fra Kingstrup v. Gedsted, hvor hans forældre drev et børnehjem. Han kom til Højby i 1917 og var friskolelærer til 1943. Dette er en stil, skrevet på Askov Højskole, hvor Sigrid Møller Christensen var elev ca. 6-7 år efter hendes skolegang i Højby Friskole. Hun blev født i Allerup/Thorup 1919. Stilen er direkte afskrevet fra et …

Læs Mere

Højbys Fattighuse 1822 – 1941.

I gamle dage havde man fattiglemmer, eller kort og godt lemmer, siddende rundt omkring i landets fattighuse, eller gårde. De havde inden s da været inderste, d.v.s. boet til leje ved en husmand eller gårdmand, men havde ikke kunnet klare det, enten rent helbredsmæssigt eller måske økonomisk, og så havnede man altså i byens fattighus. Ud over den skam, som det ganske givet har været for de fleste, har dette slet ikke været noget rart …

Læs Mere

Vestergård – Højby Skovvej 4

Vestergård 1953       Vestergård 2008 I bunden af Højbyvej ved indgangen til Højbyskoven ligger“Vestergård”, Højbyvej 4, matr. 10aStævnestenen for “Vestergård” er “1848 PLS for Peder Larsen og “1876 PPS” for Peder Larsen. Første gang “Vestergård” omtales er 1688, hvor gården ejes af borgmester Jens Eriksen fra Odense( borgmestre var på dette tidspunkt IKKE folkevalgt, men Kongens repræsentant ). Som så mange af de øvrige højbygårde overtog  Hollufgård ejerskabet 1699, og forbliver ejer til …

Læs Mere

Lindeskovgård – Lindskovgyden 81

Lindeskovgård – i dag matr. nr. 16a – gl. matr. nr. 12 1664 var Dalum Kloster ejer af gården. Fæsteren hed Hans Hansen. 11 tdr, 0 skp, 2 fdk, 1 alb. 1688 hed ejeren Jens Lassen, Krumstrup, –  landsdommer og godsejer, – ejer af Dalum Kloster 1662-1682. Fæsteren var stadig Hans Hansen. Ny: 8-2-3-1 1727 var Hollufgård ejer af gården. Fæsteren hed Hans Clausen. 1805 – Lindeskovgård sælges til selveje til fæsteren Niels Jørgensen 6-7-00, …

Læs Mere